Helsestasjon 0-5 år

Alle barn 0–5 år i Strand kommune får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen.
Tilbudet følger et standardisert program med 14 konsultasjoner, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:
- at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
- å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
- å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
- å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
- å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
- å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Kontrollene på helsestasjonen:

 • Hjemmebesøk 7-10 dager etter fødsel - ved helsesykepleier
 • 4 ukers kontroll - ved helsesykepleier
 • 6 ukers kontroll - vaksine -  ved helsesykepleier og lege
 • 3 måneders kontroll - vaksine - ved helsesykepleier
 • 4 måneders kontroll - ved helsesykepleier
 • 5 måneders kontroll - vaksine - ved helsesykepleier
 • 6 måneders kontroll - ved helsesykepleier og lege
 • 8 måneders kontroll - ved helsesykepleier
 • 10 måneders kontroll - ved helsesykepleier
 • 12 måneders kontroll - vaksine - ved helsesykepleier og lege
 • 15 måneders kontroll - vaksine - ved helsesykepleier
 • 18 måneders kontroll - ved helsesykepleier
 • 2 års kontroll - ved helsesykepleier og lege
 • 4 års kontroll - ved helsesykepleier

 

Du kan kontakte helsestasjonen via HelseNorge

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (10-14)