Trenger du hjelp til å bli med i en fritidsaktivitet?

Trenger du hjelp til å bli med i en fritidsaktivitet?

Strand kommune vil holde fokus på inkludering og forhindre utenforskap gjennom at flest mulig barn og unge deltar i minst en fritidsaktivitet uavhengig av økonomi, kultur eller språk. 

Fritidsveilederen er en brobygger mellom kommunale instanser, familier og de frivillige lagene. Fritidsveilederen bistår blant annet med å avdekke barrierer som hindrer barn og unge å delta i fellesskapet og finner løsninger for inkludering. 

  • Trenger du hjelp til å bli med i en fritidsaktivitet, eller kjenner du noen som trenger hjelp til dette? 
  • Har du spørsmål om økonomisk støtte og betaling?

Ta kontakt med fritidsveilederen i Strand kommune- Magda Kosowska. 

Slik hjelper vi deg i gang:

  • Valg av aktivitet: Fritidsveilederen inviterer familien til et første møte og hjelper med å finne en aktivitet som barnet liker. Her er oversikten over foreninger i Strand. 
  •  Økonomi: Fritidsveleideren snakker med foreldrene om økonomi og betaling. NAV har ulike støtteordninger for de som kvalifiserer til dette. Idrettslag og andre organisasjoner kan også søke kommunen om støtte til å få dekket utgifter som medlemskontingent og andre utgifter knyttet til aktiviteten.
  • Det første møtet: Fritidsveilederen kan følge barnet til aktiviteten den første gangen. Da må minst en av foreldrene også være med. Der får de hilse på treneren/aktivitetsleder.
  • Oppfølging: Når det har gått ei stund, tar fritidsveilederen kontakt igjen, og sjekker om barnet trives og har det utstyret det trenger. 
Magda Kosowska
E-post

Adresse

Rådhusgaten 5, 4100 Jørpeland