Forliksrådet og Konfliktrådet

Forliksrådet og Konfliktrådet

Forliksrådet skal løse tvister. Det kan være kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller tvister i forretningsforhold.

Forliksrådet

Det er et forliksråd i hver kommune. I perioden 2021-2025 har Strand kommune felles forliksråd med Hjelmeland kommune:

Forliksråd
Navn Rolle Kommune
Kristoffer Amdal Leder Strand
Ingvild Fjeldheim Egeland Nestleder Hjelmeland
Laila Steinsvik Medlem Strand
Karl Stokka 1. varamedlem Strand
Ronny Mæland 2. varamedlem Hjelmeland
Nina Helen Hettervik 3. varamedlem Strand

Forliksrådet skal alltid forsøke mekling mellom partene, og kan i mange tilfeller også avsi dom. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning. Det vil blant annet innebære at en avgjørelse i forliksrådet blir stående dersom den ikke bringes inn for tingretten, og at den kan tvangsfullbyrdes via namsmannen.

Hos Politiet finner du mer informasjon om forliksråd, gebyr og hvordan man sender forliksklage.
 

KONFLIKTRÅD

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter.

Ønsker du å ta opp en sak i konfliktrådet i stedet for i forliksrådet, finner du mer informasjon hos Konfliktrådet Sør-Vest. Strand kommune hører til Konfliktrådet Sør-Vest.