Tidlegpensjonsordning

Bønder som er 62 år og som har drive aktivt jordbruk i minst 15 år, kan søkje tidlegpensjon.

 

Tidlegpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsovergangar i jordbruket for dei som har hatt sin hovuddel av inntekta si frå jordbruk/gartneri og skogbruk. Formålet er å bidra til tidlegare generasjonsskifte og dermed stimulere til rekruttering. 

For å få tidlegpensjon vert det stilt bestemte krav til inntekt i ein referanseperiode på fem år. Dette gjeld både næringsinntekt frå føretaket og anna inntekt. Referanseperioden er fem samanhengande år, der siste år er to år tilbake i tid frå søknadsåret. Vilkår for tidlegpensjon er at landbrukseigedommen er overdratt til ny eigar.  Ny eigar kan ikkje vere ektemake eller sambuar.

 

Søknadsskjema for tidligpensjon for jordbrukarar

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)