Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Hogst

Hogst

Aller først:

Ikke la noen hogge i skogen din uten skriftlig kontrakt! Det viser seg at det lett blir uoverensstemmelser – med påstand mot på- stand. Da er det oftest du som skogeier som taper.

 

Viktige spørsmål og avklaringer du bør finne svar på før signering av kontrakt om hogst:

  • Er skogen hogstmoden, dvs. utvokst?
  • Hva er de økonomiske konsekvensene av å hogge nå, kontra vente noen år?
  • Avklar eventueller veibehov og muligheter for tilskudd til skogsveg så tidlig som mulig før hogst.
  • Hvis du har skogsbrukplan med hogstforslag så bruk den.
  • Ta kontak med minst to kjøpere av tømmer for pristilbud. Det er ofte store prisvariasjoner.
  • Søk nøytal faghjelp for vurdering av bl.a. hogstmodenhet, vegløsninger og pristilbud hvis du er i tvil.
  • Følg med på hogsten underveis, og få melding fra entreprenøren i god tid før hogsten er ferdig, slik at du kan sjekke at oppdrag er/blir utført i henhold til kontrakt.
  • For å ha bedre kontroll på måling av volum som går ut av skogen, kan du be om at det daglig blir tatt utskrift fra hogstmaskinens database.
  • Sjekk nøye virkesavregningen (oppgjørspapirene) for å sikre deg om at alt er kommet med, at priser kostnader og skogfondstrekk mv. er som avtalt.

 

Når er skogen hogstmoden?

Som skogeier er det du som tar beslutningen om når tømmeret skal hoggest og selges. Da må du være klar over om skogen er hogstmoden.

Dersom du bestiller hogst for tidlig, kan du gå glipp av store verdier. Nettoverdien av tømmeret kan doble og triple seg på ti og tjue år.

Å hogge skogen på det mest gunstige tidspunktet kan være avgjørende for inntjeningen din. Tømmerprisene varierer og man kan få gode tilbud på driftspris i noen tilfeller. Men generelt sett så lønner det seg å vente til skogen er i hogstklasse 5. Er du usikker på hvilken hogstklasse skogen din er i? Spør skogbruksansvarlig i kommunen om hjelp til å finne det ut, eller ring til fylkesskogmesteren og spør.

 

Å hogge eller å vente? - økonomiske konsekvenser:

Her er et konkret eksempel på hvor mye en kan tjene på å vente med hogst: Det står et 50 år gammelt granfelt under bra vekstforhold (G20). Gjennomsnittstreet er cirka 20 meter høgt. Det er 500 meter terrengtransport. Tabellen nedenfor viser regnestykket dersom en bruker prisene til et skogandelslag. Skal skogeier bestille hogst nå, eller vente ti eller tjue år?

Trond Leirflåt
E-post
Telefon 97 51 30 14
Mobil 45 61 19 25