Styrket barnehage

Tjenestetilbud til kommunale- og ikke-kommunale barnehager i Strand kommune

 

Styrket barnehage Strand kommune gir et tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne etter § 37 i barnehageloven. Styrket barnehage skal ha en samlet kompetanse som gir et samordnet tilbud i tråd med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens § 31. Styrket barnehage skal sikre et likeverdig og best mulig utnyttelse av de totale ressursene som Strand kommune har tildelt virksomheten.

Spesialpedagogisk hjelp

Styrket barnehage skal yte spesialpedagogisk hjelp til ikke kommunale- og kommunale barnehagene i Strand kommune ut fra enkeltvedtak etter barnehaglovens § 31. Barn som ikke er begynt i barnehagen eller som i perioder er borte fra barnehagen kan motta spesialpedagogisk hjelp i hjemmet eller i våre lokaler på Jonsokberget 6 på Jørpeland.

 

Tilretteleggingshjelp

Barn med nedsatt funksjonsevne har etter barnehagelovens § 37 rett på et tilrettelagt barnehagetilbud. Et slik tilbud vurderes og fattes i enkeltvedtak til barnet av Styrket barnehage.

 

Veiledning

Styrket barnehage gir spesialpedagogisk veiledning til barnehagene ved behov. Denne formen for veiledning er for å sikre kvalitativt innhold i barnas tilbud gjennom IOP arbeidet. Veiledningen er et samarbeid mellom Styrket barnehage, barnehagen og barnets hjem. Det er også utarbeidet en kommunal veileder for veien til hjelpetiltak hos Styrket barnehage (se grå boks over)

 

Minoritetsspråklig barn

Styrket barnehage har en ansatt som gir barnehagene veiledning og hjelp i forbindelse med minoritetsspråklig barn. Kontakt Siljelin Bjørnsen Aske.

Kontakt

Avdelingsleder Berit Wersland tlf 51 74 21 99 eller virksomhetsleder Arild Tid Johannessen tlf 51 74 30 64

Arild Tid Johannessen
Barnehagekonsulent
E-post
Telefon +47 51 74 30 64