Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende bevilling er beregnet på sluttete lag hvor enten det tas betalt for alkoholen som serveres eller utleier står for en større del av arrangementet enn å leie ut lokalene, for eksempel vasker ut etterpå eller serverer mat.
 

Trenger jeg skjenkebevilling?

I vår veiviser kan du sjekke om ditt arrangement må søke om bevilling.

Hvem kan få ambulerende skjenkebevilling?

  • Søker må være fylt 20 år.
  • Det må dreie seg om et sluttet (lukket) selskap der alkohol skal selges. Med sluttet selskap forstås at det allerede før skjenkingen begynner er dannet en sluttet krets av bestemte personer som er samlet for et bestemt formål i et bestemt lokale.
  • Deltakerne må ha en tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Invitasjoner som går ut på flygeblad, annonse i aviser eller en Facebook-event der alle kan invitere sine venner, er ikke å anse som lukket selskap. Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap.

Ansvar

  • Bevillingshaver er ansvarlig for at skjenkingen foregår på en slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas.
  • Bevillingshaver må først og fremst påse at det ikke skjenkes alkoholholdig drikk til for unge og/eller synlig berusede personer, og at det ikke skjenkes utover tillatt skjenketid slik denne er fastsatt i bevillingen.
  • Det gjøres oppmerksom på at dere er pliktet til å melde fra om arrangementer til politiet. Dette gjøres digitalt via: https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/#om-plikt-til-aa-soke-eller-melde-om-arrangementer-button Politiet kan også i tilfeller vurdere å pålegge vakthold hvis nødvending. Det gjøres oppmerksom på at politiet har ca 4 ukers behandlingstid.

Hva kan jeg skjenke?

Ambulerende skjenkebevilling kan gis for skjenking av øl, vin og brennevin

Private arrangement

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangementer som bryllup, fødselsdags-selskaper eller andre jubileer så sant det ikke tas betalt for drikke og utleier kun leier ut lokalene til arrangementet.

Serveringslokaler

I lokaler der det drives serveringsvirksomhet, må det alltid innhentes bevilling, bortsett fra når eier, leier eller ansatt benytter lokalene til eget bruk til sluttet selskap.

Kunnskapsprøve

Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Gebyr

For benyttelse av en ambulerende skjenkebevilling (lukket selskap) må det betales et gebyr som for øyeblikket er på kr. 400,-.