Søknad om dispensasjon fra reglene i VA-normen

Det er anledning til å søke dispensasjon fra enkelte bestemmelser i VA normen, eks. fra avstandskravet for byggetiltak og ledningsnett.

 

Søknad om dispensasjon fra VA normen behandles av Strand kommune. Søknaden skal være begrunnet.

 

Søknad om dispensasjon skal sendes inn i forkant av en eventuell byggesak, eller senest samtidig. Arbeidet på ledningsnettet eller byggetiltaket kan ikke igangsettes før det foreligger dispensasjon / tillatelse.

 

Ved søknad skal det benyttes eget skjema (link til skjema).