Søknad om dispensasjon fra reglene i VA-normen

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Søknad om dispensasjon fra reglene i VA-normen

Det er anledning til å søke om dispensasjon fra enkelte bestemmelser i VA normen, eks. fra avstandskravet for byggetiltak og ledningsnett.

Søknad om dispensasjon fra VA normen behandles av Strand kommune, søknaden skal være begrunnet.

Søknad om dispensasjon skal sendes inn i forkant av en eventuell byggesak, eller senest samtidig. Arbeidet på ledningsnettet eller byggetiltaket kan ikke igangsettes før det foreligger dispensasjon / tillatelse.

Søknad om dispensasjon fra avstandskravet skal inneholde følgende:

  • Søknadsbrev
  • Plantegning som viser omsøkt tiltak og avstand til kommunalt ledningsnett
  • Snitt som viser omsøkt tiltak, kommunale ledninger og fundamentering som dokumenterer tilkomst til kommunale ledninger
  • Evt. vurdering av masser