Omsorgsboliger, Tautunet og Jonsokberget

Omsorgsboliger, Tautunet og Jonsokberget

Strand Kommune leier ut omsorgsboliger til eldre på Tautunet og Jonsokberget på Jørpeland. 

Hvem kan få tilbud om omsorgsbolig?

Etter at du har levert søknad på omsorgsbolig vil en saksbehandler ta kontakt med deg. Saksbehandleren vil kartlegge din helse og bosituasjon. Denne kartleggingen vurderes opp mot kommunens retningslinjer for tildeling av omsorgsbolig. Etter at søknaden er vurdert vil du få vedtak på om omsorgsbolig er innvilget eller avslått.

Hva er en omsorgsbolig?

En omsorgsbolig er en leilighet du leier av Strand kommune. Det følger ingen tjenester med det å flytte inn i en omsorgsbolig, men du kan søke hjemmesykepleie og hjemmehjelp dersom du har behov for dette. 

Hva koster det?

Husleien er 8192kr pr mnd. I tillegg må du betale 1000 kr pr mnd i strøm.

Slik søker du

Du søker om omsorgsbolig ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Vi vurderer sammen med deg om omsorgsbolig eller andre tjenester kan passe.

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon hjemmetjenesten

Hjemmetjenester Jørpeland

Telefon 905 95 812 / 905 19 513
Avdelingsleder 940 27 965
Virksomhetsleder Maiken Ravnås Stein 416 60 139

Hjemmetjenester Tau 

Telefon 901 12 823 / 901 49 519
Avdelingsleder 404 48 812
Virksomhetsleder Solveig Lande - 991 04 952