Omsorgsboliger, Tautunet og Jonsokberget

Omsorgsboliger, Tautunet og Jonsokberget

Strand Kommune har omsorgboliger på hhv. Tau (Tautunet) og Jørpeland (Jonsokberget). Ved behov for hjelp, må det søkes hjemmesykepleie.

Tautunet har 26 omsorgsleiligheter.

Jonsokberget har 32 omsorgsleiligheter.

Tjenester til demente gis også på Jonsokberget (30 omsorgsleiligheter).

Slik søker du

Du søker om omsorgsbolig ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Vi vurderer sammen med deg om omsorgsbolig eller andre tjenester kan passe.

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester