Pipe og ildsted

Uavhengig av om du må sende byggesøknad eller ikke må du alltid sende melding til kommunen hvis du installerer, endrer eller fjerner et ildsted.

Du trenger ikke å søke dersom

  • du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle.

 

Melde fra om nytt ildsted
Eier skal melde fra til kommunen når det har er installert nytt ildsted eller når eier har foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget. Send inn meldingsskjema (PDF, 58 kB) til postmottak@strand.kommune.no

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere en skorstein

 

Søknadsskjema (PDF, 73 kB)for rehabilitering av skorstein.