Bikubå barnehage

Bikubå barnehage

Bikubå barnehage er en 3-avdelings privat andelsbarnehage med 54 hele plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen tilbyr 40, 50, 60, 80 og 100 % plasser, vi har en 0-3 års avd. og to 3-6 års avd.

Barnehagen drives som et samvirkeforetak der foreldrene kjøper seg inn med en andel per familie. Andelen koster 500,- og blir tilbakebetalt når barnet slutter i barnehagen.

Bikubå barnehage ligger på Fjelde med kort avstand til både skog, fotballbane, travbane og strand.
 

Vår visjon er "Trygge og glade barn", og vi legger spesielt vekt på verdiene RESPEKT, OMSORG og TRYGGHET.

Bikubå barnehage BA


 

Marian Johansson
Styrer Bikubå barnehage
E-post
Telefon 51 74 73 08

Adresse

Fjelltunvegen 55

4103 Jørpeland