Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Forvaltningsutvalget

Forvaltningsutvalget

Forvaltningsutvalget er kommunestyrets utvalg for plansaker i samsvar med plan- og bygningsloven.

Forvaltningsutvalget er i tillegg kommunens lovutvalg og har myndighet til å ta avgjørelser i saker der kommunen med hjemmel i lover og forskrifter gjør vedtak om løyver, pålegg og rådighetsinnskrenkninger.

Forvaltningsutvalget har 9 møter i året. Møtene avholdes i kommunestyresalen, Rådhusgata 7, 3. etasje, Jørpeland. Møtene er åpne for publikum. På Strand KommuneTV kan en se møtene direkte eller i opptak. 

Her finner du møteplan, sakskart og vedtak i møter i forvaltningsutvalget.

Forvaltningsutvalget 2023-2027 har 9 medlemmer valgt av kommunestyret i sak 89/23. 

Kristin Sølvberg Ur er utvalgsleder og Erik R. Nyman-Apelset er nestleder. 

Medlemmer 

Forvaltningsutvalget
Navn Rolle Parti E-post Telefon
Kristin Sølvberg Ur Leder Fremskrittspartiet krisol73@yahoo.no 924 36 647
Erik R. Nyman-Apelset Nestleder Venstre nyman.apelset@gmail.com 450 99 620
Kari Førland Lauvsnes Medlem Høyre kflauvsnes@gmail.com  913 25 221
Morten Næss Medlem Høyre Morten.Naess@IKM.no 907 47 955
Bjørnar Lindland Medlem Fremskrittspartiet bjornar.lindland@gmail.com 941 49 905
Anne-Kristine Sirnes Medlem Arbeiderpartiet annekristines1@gmail.com 467 79 759
Bjørn Ove Hersdal Medlem Rødt bjorn.ove.hersdal@lyse.net 945 22 525
Arild Gjerde Medlem Senterpartiet gjerdearild@hotmail.com 988 61 864
Torbjørn Norland Medlem Industri- og Næringspartiet tonorlan@online.no 970 35 255


Varamedlemmer

Forvaltningsutvalget - varamedlemmer
Navn Rolle Parti E-post Telefon
Eirik Høllesli 1. vara H, KRF, FRP V Kristelig Folkeparti flogemord@hotmail.com 997 89 484
Sindre Marvik 2. vara H, KRF, FRP, V Høyre s_marvik@yahoo.no  982 36 994
Laura Halsne 3. vara H, KRF, FRP, V Venstre
Fredrik Christensen 4. vara H, KRF, FRP, V Fremskrittspartiet fredrikchristensen44@gmail.com 928 56 707
Sissel Berge 5. vara H, KRF, FRP, V Kristelig Folkeparti sissel1963@gmail.com 986 67 165
Isabella Jansen Fiskå 6. vara H, KRF, FRP, V Høyre ijfiska@yahoo.no 951 56 199
Hilde Nyman Rydningen 7. vara H, KRF, FRP, V Venstre hnr1997@me.com 986 88 622
Karl Stokka 1. vara AP, SV, Rødt Arbeiderpartiet
Anniken Heimdal Tjøstheim 2. vara AP, SV, Rødt SV - Sosialistisk Venstreparti annitjost@gmail.com 908 29 847
Egil Tjensvold 3. vara AP, SV, Rødt Arbeiderpartiet
Tone Amdal Torgersen 4. vara AP, SV, Rødt Rødt toneamdaltorgersen@yahoo.no 924 31 710
Leidulf Sigmundstad 1. vara SP Senterpartiet sigmundstadleidulf@gmail.com 452 87 830
Frida Apall Erevik 2. vara SP Senterpartiet fri-apa@hotmail.com 452 10 466
Reinert Idsø 3. vara SP Senterpartiet reinert@idse.no 911 53 071
Kjetil Krumsvik 1. vara INP Industri- og Næringspartiet
Finn Edgar Engø 2. vara INP Industri- og Næringspartiet fiengoe@online.no 911 90 090
Bente Margrete Bjordal 3. vara INP Industri- og Næringspartiet benta.m.b@hotmail.com 920 16 248


 

Irene Heng Lauvsnes
Ordfører
E-post
Telefon 91 61 10 67
Mobil 91 61 10 67