Forvaltningsutvalget

Forvaltningsutvalget

Forvaltningsutvalget er kommunestyrets utvalg for plansaker i samsvar med plan- og bygningsloven.

Forvaltningsutvalget er i tillegg kommunens lovutvalg og har myndighet til å ta avgjørelser i saker der kommunen med hjemmel i lover og forskrifter gjør vedtak om løyver, pålegg og rådighetsinnskrenkninger.

Forvaltningsutvalget har 8 møter i året. Møtene avholdes i kommunestyresalen, Rådhusgata 7, 3. etasje, Jørpeland. Tidspunkt for møter, sakskart og protokoller finner du i kommunens møteplan for politiske møter.

Flere detaljer om forvaltningsutvalgets oppgaver, ser du i denne oversikten (PDF, 270 kB)
 

Forvaltningsutvalget har følgende medlemmer i perioden 2019 - 2023:
Morten Næss, H, leder
Snorre Walde, Uah, nestleder
Nina Helen Hettervik, H
Sindre Marvik, H
Arnhild Sørskår, KRF
Erik Nyman-Apelset, V
Leif Nieuwejaar, AP
Leidulf Sigmundstad, SP
Jan Andor Næss, MDG

Varamedlemmer for H, KRF, FRP, BTN, V:
1. Asle Krogevoll, KRF
2. Kenneth Eriksen Austrheim, FRP
3. Olav Hjørungnes, H
4. Erik Høllesli, H
5. Audhild Høyvik, H
6. Heidi R. Eike, V
7. Ragne Nyman-Apelset, V

Varamedlemmer for AP:
1. Karl Stokka
2. Merete Heng
3. Marie Stokka

Varamedlemmer for SP:
1. Frida Apall
2. Arild Gjerde
3. Knud Idsø

Varamedlemmer for Rødt, MDG og SV
1. Anniken Heimdal Tjøstheim, SV
2. Åsbjørn Kleven, Rødt
3. Karianne Sørbø, MDG
4. Geir Moberg, MDG