Forvaltningsutvalget

Forvaltningsutvalget er kommunestyrets utvalg for plansaker i samsvar med plan- og bygningsloven.

Forvaltningsutvalget er i tillegg kommunens lovutvalg og har myndighet til å ta avgjørelser i saker der kommunen med hjemmel i lover og forskrifter gjør vedtak om løyver, pålegg og rådighetsinnskrenkninger.

Forvaltningsutvalget har 7 - 8 møter i året. Møtene avholdes i kommunestyresalen, 3. etasje i Admi-senteret, Jørpeland. Tidspunkt for møter, sakskart og protokoller finner du i kommunens møteplan for politiske møter.

Flere detaljer om forvaltningsutvalgets oppgaver, ser du i denne oversikten (PDF, 270 kB)
 

Forvaltningsutvalget har følgende medlemmer i perioden 2015 -2019:
Morten Næss, H, leder
Trond Hjorteland, KRF, nestleder
Erik Ødegård, H
Leidulf Sigmundstad, SP (medlem i Camilla Rønnevik sin permisjon)
Rannveig Melberg Larsen, KRF
Geir Heggland, FRP
Leif Nieuwejaar, AP
Karl Stokka, AP (medlem i Ragnhild Tau Strand Oanes sin permisjon)
Snorre Walde, BTN

Varamedlemmer for H, KRF, SP, V:
Carleen Hettervik, V
Jakob Langvik, KRF
Leif Ove Voster, H
Elisabet Lerstøl Oftedal, H

Varamedlemmer for FRP:
Kristin Sølvberg
Olav Inge Dyvik
Petter Korneliussen

Varamedlemmer for AP:
Mona Tjensvold
Egil Tjensvold
Nina Tvedt

Varamedlemmer for BTN, MDG og SV
Wigdis Strøm Kalsås, SV
Geir Magnus Tysdal, BNT

 

Irene Heng Lauvsnes
Ordfører
E-post
Telefon 916 11 067
Mobil 916 11 067