Arealplan

Tjenesten omfatter utarbeidelse og saksbehandling av arealplaner: kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Tjenesten saksbehandler også private forslag til reguleringsplaner samt søknader om dispensasjon fra gjeldende arealplaner.

Tjenesten gir veiledning om gjeldende arealplaner og om mulighetene forArealplan2016 - Klikk for stort bilde

endringer samt veiledning til private som ønsker å la utarbeide reguleringsplanforslag.

For behandling av private reguleringsforslag og for dispensasjonssøknader er det saksbehandlingsgebyr slik det fremgår av kommunens gebyrregulativ.
Kommuneplanens arealdel og de fleste reguleringsplaner kan finnes på

internett, se link på forsiden.

Fagansvarlig; Sunniva Idsø