Klageutvalget

Klageutvalget

Klageutvalget skal behandle alle klager på enkeltvedtak i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

Klageutvalget 2023-2027 har 5 medlemmer valgt av kommunestyret i sak 89/23.

Olav Hjørungnes er utvalgsleder og Heidi Rydningen Eike er nestleder.

Medlemmer

Klageutvalget
Navn Rolle Parti E-post Telefon
Olav Hjørungnes Leder Høyre olav.hjorungnes@lyse.net 977 05 197
Heidi Rydningen Eike Nestleder Venstre
Inger Lønning Medlem Høyre
Grim Lura Medlem Arbeiderpartiet lura.grim@gmail.com 920 59 967
Hallstein Høydalsvik Medlem Industri- og Næringspartiet hallstein.h@lyse.net 975 72 675


 Varamedlemmer

Klageutvalget - varamedlemmer
Navn Rolle Parti E-post Telefon
Kari Førland Lauvsnes 1. varamedlem Høyre kflauvsnes@gmail.com  913 25 221
Helge Alsvik 2. varamedlem Høyre hal@qss.no 936 01 156
Sissel Berge 3. varamedlem Kristelig Folkeparti sissel1963@gmail.com 986 67 165
Luwam Ghebretnsae Kelati 4. varamedlem Arbeiderpartiet luwisweet@yahoo.com 403 00 850
Terje Kristensen 5. varamedlem Industri- og Næringspartiet terje@cabinweb.no 907 54 330
Irene Heng Lauvsnes
Ordfører
E-post
Telefon 91 61 10 67
Mobil 91 61 10 67