Barnas Kulturhage

Barnas Kulturhage

Privat barnehage som eies av pinsemenigheten Klippen.

Barnas Kulturhage er en 7 avdelings med 40, 50, 60, 80 og 100% plasser.

Barnehagen ligger på Fjelde med kort avstand til skog og strand. 

Barnas kulturhage driver etter utvidet kristen formålsparagraf. Dette uttrykkes i vår visjon og vårt motto: "Barn trenger røtter og vinger". I dette ligger at vi ønsker å være med å gi barna de grunnleggende verdier og kunnskaper som de trenger for å kunne utforske og utvikle sin egenart.

Satsingsområder:

  • Språk
  • sosial kompetanse
  • "livet i Ryfylketunet".

Våre tilbud:

  • Barnekor i barnehagetiden for de eldste
  • egen gymsal
  • gapahuk i skogen
  • et "Ryfylketun" med dyr
  • snekkerbod
  • "bestemorstue"
Liv Marit Barka
Styrer Barnas Kulturhage
E-post
Telefon 51 74 11 60
Mobil 92 08 96 85

Adresse

Fjelltunvegen 65

4103 Jørpeland