Barnas Kulturhage

Barnas Kulturhage er en 7 avdelings privat barnehage som eies av pinsemenigheten Klippen. Barnehagen ligger på Fjelde med kort avstand til skog og strand. Vi tilbyr 40, 50, 60, 80 og 100% plasser.

BARNAS KULTURHAGE driver etter utvidet kristen formålsparagraf. Dette uttrykkes i vår visjon og vårt motto: "BARN TRENGER RØTTER OG VINGER". I dette ligger at vi ønsker å være med å gi barna de grunnleggende verdier og kunnskaper som de trenger for å kunne utforske og utvikle sin egenart.

SATSINGSOMRÅDER: Språk, sosial kompetanse og "livet i Ryfylketunet".

VI TILBYR: Barnekor i barnehagetiden for de eldste, egen gymsal, gapahuk i skogen, et "Ryfylketun" med dyr, snekkerbod, "bestemorstue".

Liv Marit Barka
Styrer Barnas Kulturhage
E-post
Telefon +47 51 74 11 60

Adresse

Fjelltunvegen 65

4103 Jørpeland