Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Barnevern i Strand

Barnevernet i Strand.

Barneverntjenesten gir råd, veiledning, praktisk hjelp eller avlastning. Terskelen for å kontakte barnevern skal være lav og du har rett til å være anonym.

Kontaktinformasjon:

Telefon barneverntjenesten i Strand: 51743130.
Åpningstid:
mandag - fredag: 08:00-15:00.


Telefon barnevernvakt: 51899167/ 51899090.
Åpningstid:

Alle dager 08:00-15:30.

Kveld: man-tors og søndag 18:00 - 02:00.
Fre-lør 18:00 - 03:00.

Akuttberedskap resten av døgnet, ettermiddag og natt, samt dagtid helg og «røde dager» .

Alarmtelefon for barn og unge: 116111.
Mer informasjon om Alarmtelefon på www.116111.no

Jeg vil hjelpe

Bli støttekontakt, besøkshjem eller fosterhjem

Ta kontakt med barnevern?

 • Du kan skrive eller ringe til oss - og oppgi navn eller være anonym
 • Du kan ta kontakt for å avtale et møte hos oss
 • Du kan gjerne ha noen med deg, når du tar kontakt
 • Som offentlig ansatt har du meldeplikt og kan ikke være anonym

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får snakke med en barnevernsarbeider om det du har på hjertet
 • Du får generell informasjon om hvordan vi behandler henvendelser
 • Barneverntjenesten undersøker i løpet av 3 måneder om familien har behov for hjelp
 • Barnevernet følger opp saken - du som melder vil normalt ikke bli trukket videre inn

Hva kan vi hjelpe med?

 • gi råd om barns utvikling og om barneoppdragelse
 • henvise til annen hjelp, f.eks. barne- og ungdomspsykiatrien og familieterapeut
 • skaffe besøkshjem og støttekontakt
 • anbefale plass i barnehage
 • gi støtte til fritidsaktiviteter og ferietiltak
 • gi økonomisk støtte
 • veilede om foreldrerollen overfor barn og ungdom
 • gi informasjon om Lov om barneverntjenester
 • gi kortere eller lengre opphold på institusjon eller fosterhjem

Greit å vite

 • Du kan alltid drøfte saker med oss anonymt
 • Vi er avhengig av bekymringsmeldinger utenfra for å kunne hjelpe barn som har det vanskelig
 • Barnevernets hovedoppgave er å hjelpe familier i hjemmet
 • Vi mener at det nesten alltid er best for barn å bo sammen med foreldrene sine

Når bør du ta kontakt med barnevernet?

 • du som forelder er sterkt bekymret for barnet/ ungdommen din
 • du som forelder har andre belastninger som gjør at du blir bekymret for hvilke betydning dette har for barna.
 • du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
 • du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
 • du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/ psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
 • du er bekymret for at foreldre har store rusproblemer
 • du er bekymret for at foreldre har store psykiske problemer
 • du som foreldre har mistet styringen over barnet sitt

Hva legger vi vekt på?

 • Hensynet til barnets beste skal veie tyngst
 • Samarbeid med foreldre er viktig for at de skal mestre sin rolle som foreldre bedre
 • Hjelp til selvhjelp - å støtte foreldre slik at de klarer seg selv
 • Rett hjelp til rett tid
 • Åpenhet overfor foreldrene i barnevernssaker
 • Taushetsplikt i barnevernssaker

Barnevernvakt:

Alle kan varsle om akuttsituasjon.
Akuttberedskap på kveldstid og i helger.

En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding. Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakta ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder.

Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Barnevernvakten samarbeider både med barn og unges nettverk og offentlig ansatte. Sistnevnte er ofte personer ansatt i hjelpeapparatet, skole eller helsepersonell som kommer i kontakt med barn, ungdom og deres foreldre.

Våre ansatte:

Barneverntjenesten er delt inn i fire fagteam:

 • Undersøkelse
 • oppfølging
 • tiltak
 • omsorgsteam

I enkeltsaker knytter vi til oss annen ekspertise som psykologer, familieterapeuter, marte-meo terapeuter, besøksforeldre, støttekontakter, miljøarbeidere, tilsynsførere o.s.v.