Barneverntjenesten i Strand.

Barneverntjenesten i Strand.

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.

Målgruppen til barneverntjenesten er barn mellom 0-18 år som bor eller oppholder seg i Strand kommune. 

 Hva kan barneverntjenesten hjelpe med?

  • gi råd om barns utvikling og om barneoppdragelse
  • henvise til annen hjelp, f.eks barne-og ungdomspsykiatrien og familieterapeut
  • skaffe besøskhjem og støttekontakt
  • anbefale plass i barnehage
  • gi støtte til fritidsaktiviteter og ferietiltak
  • gi økonomisk støtte
  • veilede om foreldrerollen overfor barn og ungdom
  • gi informasjon om Lov om barneverntjenester
  • gi kortere eller lengre opphold på institusjon eller fosterhjem

 

Kontaktinformasjon:

Telefon barneverntjenesten i Strand: 51743130. Åpningstid mandag - fredag: 08:00-15:00.

Telefon barnevernvakt: 51899167/ 51899090. Åpningstid mandag - torsdag og søndag 18:00 - 02:00. Fredag og lørdag 18:00 - 03:00. På dagtid er barnevernvakten bemannet fra kl 08.00-15.30. Resten av døgnet, ettermiddag og natt, samt dagtid helg og «røde dager» betjenes barnevernvaktens telefon av to ansatte som går i godkjent beredskapsordning.

Alarmtelefon for barn og unge: 116111. Mer informasjon om Alarmtelefon Mer informasjon om Alarmtelefon på www.116111.no