Eiendomsskattenemnder

Eiendomsskattenemnder

Det er to nemnder som behandler saker om eiendomsskatt: Sakkyndig nemnd og klagenemnd.

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Dette er et lovpålagt organ i kommunen.  Nemnda fastsetter takster på alle skattepliktige eiendommer i samsvar med de reglene som fremgår av eiendomsskatteloven og de rammer kommunestyret gir for takseringen. Nemnda skal ha tre medlemmer med personlige varamedlemmer.

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt
Navn Rolle Parti
Birger Sandvik Leder Kristelig Folkeparti
Karl Stokka Nesetleder Arbeiderpartiet
Rigmor Hüffmann Medlem Høyre
Birgit Voll Tungland Varamedlem for Birger Sandvik Kristelig Folkeparti
Finn Edgar Engø Varamedlem for Karl Stokka Industri- og Næringspartiet
Sindre Marvik Varamedlem for Rigmor Hüffmann Høyre

Klagenemnd for eiendomsskatt

Det er lovpålagt å ha klagenemnd for eiendomsskatt. Klagenemnda behandler klager over den takst som er fastsatt av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt og skal før behandling av klagene alltid foreta besiktigelse av aktuelle eiendommer. Nemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer.

Klagenemnd for eiendomsskatt
Navn Rolle Parti
Lars Jørgen Varnes Leder Høyre
Ragne Nyman-Apelset Nestleder Venstre
Anne Lise Barka Medlem Kristelig Folkeparti
Grim Lura Medlem Arbeiderpartiet
Markus Nåden Havn Medlem Rødt
Odd Hermann Hüffmann Varamedlem for Lars Jørgen Varnes Høyre
Bernt Arnø Lendengen Varamedlem for Ragne Nyman-Apelset Venstre
Stig Arild Hestsveen Varamedlem for Anne Lise Barka Kristelig Folkeparti
Marie Stokka Varamedlem for Grim Lura Arbeiderpartiet
Anita Siem Hatteland Varamedlem for Markus Nåden Havn Arbeiderpartiet