Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Adresser

Adresser

Boliger, næringsbygg og fritidseiendommer o.l. skal ha en egen offisiell adresse. En offisiell adresse er en kombinasjon av et gate- eller veinavn og et adressenummer.