Adresser

Adresser

Boliger, næringsbygg og fritidseiendommer o.l. skal ha en egen offisiell adresse. En offisiell adresse er en kombinasjon av et gate- eller veinavn og et adressenummer.