Ordfører

Ordfører

Ordføreren er kommunens øverste politiske representant og er blant annet leder av kommunestyret og formannskapet.

Irene Heng Lauvsnes

Ordfører i Strand kommune

Irene Heng Lauvsnes, Høyre, er ordfører i Strand kommune. 

 

 Varaordfører

Bjørn Aril Veland

Bjørn Aril Veland, Høyre, er varaordfører.
Telefon 922 38 008. E-post bjorn.aril.veland@strand.kommune.no 

 

 

 

 

 


Ordførerens skal:

  • Være bindeledd mellom folkevalgte organ og administrasjonen, herunder ivareta styringsrollen.
  • Ivareta ombudsrollen i forhold til enkeltpersoner, interessegrupper og næringsfora.
  • Arbeide for å ivareta kommunens spesielle interesser overfor fylkeskommunen og statlige instanser.
  • Holde nær kontakt med næringslivet.
  • Være kommunen sitt ansikt utad: Pressekontakt, informasjon, markedsføring, kontakt med interkommunale, fylkeskommunale og statlige organ.
  • Representere kommunen i diverse organ.
  • Sammen med kommunedirektøren lede kommunens sivile beredskapsarbeid.
  • Treffe vedtak i enkeltsaker og i saker som ikke er av prinsipiell betydning der avgjørelse må fattes raskt, innenfor en ramme på kr 200 000,-.
  • Ordføreren har kontor i rådhuset på Jørpeland. 

 

Irene Heng Lauvsnes
Ordfører
E-post
Telefon 91 61 10 67
Mobil 91 61 10 67