Ordfører

Ordfører

Ordføreren er kommunens øverste politiske representant og er blant annet leder av kommunestyret og formannskapet.

Bjørn Aril Veland

Ordfører i Strand kommune

Bjørn Aril Veland, Høyre, er fungerende ordfører fra november 2022 til juni 2023. 

 

 

Kontakt ordfører Bjørn Aril på:


epost: bjorn.aril.veland@strand.kommune.no
telefon: 922 38 008.Varaordfører

Astrid Norland, KRF, er varaordfører fra november 2022 til juni 2023. Telefon 994 48 229.


Ordførerens skal:

  • Være bindeledd mellom folkevalgte organ og administrasjonen, herunder ivareta styringsrollen.
  • Ivareta ombudsrollen i forhold til enkeltpersoner, interessegrupper og næringsfora.
  • Arbeide for å ivareta kommunens spesielle interesser overfor fylkeskommunen og statlige instanser.
  • Holde nær kontakt med næringslivet.
  • Være kommunen sitt ansikt utad: Pressekontakt, informasjon, markedsføring, kontakt med interkommunale, fylkeskommunale og statlige organ.
  • Representere kommunen i diverse organ.
  • Sammen med kommunedirektøren lede kommunens sivile beredskapsarbeid.
  • Treffe vedtak i enkeltsaker og i saker som ikke er av prinsipiell betydning der avgjørelse må fattes raskt, innenfor en ramme på kr 200 000,-.
  • Ordføreren har kontor i rådhuset på Jørpeland. 

Permisjon

Irene Heng Lauvsnes fra Høyre er ordfører i Strand fra 2019 til oktober 2023. Hun har permisjon fra november 2022 til juni 2023, og er i dette tidsrommet på Stortinget for Rogaland Høyre.

Portrett av ordfører Irene H. Lauvsnes med ordførerkjede på. - Klikk for stort bildeordfører Irene Heng Lauvsnes