Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hva er hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie gir nødvendig helsehjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelse som bor hjemme.  Målet med hjemmesykepleien er å bidra til at personer som trenger hjelp, kan bo hjemme så lenge som mulig. 

Hvem kan få tilbud om hjemmesykepleie?

Du som bor eller midlertidig oppholder deg i kommunen, og som på grunn av helsesvikt har behov for sykepleie i hjemmet, kan få tilbud om hjemmesykepleie.

Hva kan tilbudet inneholde?

Tilbudet blir individuelt tilpasset og kan blant annet omfatte ivaretakelse av grunnleggende behov, oppfølging av medisinsk behandling, hjelp til legemiddelhåndtering og omsorg ved livets slutt.
 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis

 

Slik søker du

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon hjemmetjenesten

Hjemmetjenester Jørpeland

Telefon 905 95 812 / 905 19 513
Avdelingsleder 940 27 965
Virksomhetsleder Maiken Ravnås Stein 416 60 139

Hjemmetjenester Tau 

Telefon 901 12 823 / 901 49 519
Avdelingsleder 404 48 812
Virksomhetsleder Solveig Lande - 991 04 952