Fritidskontakt/støttekontakt

Fritidskontakt/støttekontakt

Fritidskontakter tilrettelegger kultur og fritidsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser. 

 

Hva er fritidskontakt/støttekontakt?

En fritidskontakt kan hjelpe deg med å delta i sosialt samvær med andre på ulike aktiviteter. Målet er at du skal få en meningsfull fritid i sosialt fellesskap. Tilbudet kan være en til en, eller i gruppe.

Hvem kan få tilbud om fritidskontakt/ støttekontakt?

Dersom du trenger hjelp til å få en aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse kan du søke om fritidskontakt.  For å få fritidskontakt/støttekontakt må du ha et behov som er av en slik art at du har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis, men du må dekke egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten som for eksempel svømmehall, kinobillett, mat osv.

Slik søker du

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Kontaktperson

Mona Tjensvold: 908 26 017

Møyfrid Moskvil: 907 74 958

Aktuelle lover

Lov om pasient og brukerrettigheter §2-1a, andre ledd

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nummer 6 bokstav b.

Vil du bli støttekontakt?

Støttekontakter bidrar til oppfølging og støtte til blant annet kultur og fritidsaktiviteter for personer som på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse har behov for nødvendig helse- og omsorgstjenester.

Som støttekontakt hjelper du andre mennesker til et mer sosialt liv blant annet ved å engasjere dem i forskjellige fritidsaktiviteter. En må ofte jobbe minimum en fast kveld i uken og en må kunne tilrettelegge fritidsaktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelser. Du må være over 16 år og ha et ønske om å gjøre noe meningsfullt for andre. Du bør være aktiv, like nye utfordringer og være engasjert.

Du bør også ha gode kommunikasjonsferdigheter og ha evne til å motivere og glede andre og kunne ta initiativ. Og ikke minst, like å ha det gøy på jobb!

Hvordan søke om å bli støttekontakt:

Dersom du ønsker å bli støttekontakt må du fylle ut registreringsskjema.

Send ferdig utfylt skjema til: Strand kommune, Pb 115, 4126 Jørpeland.

Timelister for støttekontakter

Timelister for støttekontakter.