Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Nedgravde oljetanker.

Nedgravde oljetanker.

Alle oljetanker som ikke er i bruk skal tømmes, rengjøres og fjernes.

Forbud mot fyring med fossil olje

Fra 01.01.2020 er det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming av bygninger.

Hva gjelder for din tank?

For tanker over 3200 liter gjelder forurensningsforskriften. Hovedregelen er at nedgravde tanker som tas permanent ut av bruk skal tømmes og graves opp. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanken kan rengjøres og fylles med sand eller grus, i stedet for å graves opp. Hvor det er ønskelig at tanken skal bli liggende under bakken, må det sendes inn søknad til kommunen. I søknaden må det redegjøres for hvorfor oljetanken ikke ønskes fjernet. Søknaden sendes til postmottak@strand.kommune.no

Tanker under 3200 liter
For tanker under 3200 liter gjelder den generelle plikten eier har til å unngå forurensning. Tankene vil alltid inneholde restolje. Miljødirektoratet skriver at i snitt inneholder tanker som er «fyrt tomme» 100 liter restolje per kubikkmeter. Alternativer for å unngå forurensning fra en tank som ikke lenger brukes, vil som hovedregel være enten rengjøring og fylling eller fjerning.

 

Hva må du gjøre?

Du kan velge mellom to ulike former for sanering av nedgravd oljetank:

1.Oljetanken tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak.

2.Oljetanken blir liggende, men tømmes, rengjøres og fylles med sand, grus eller lignende. I dette tilfellet må det sendes en søknad til Strand kommune.

I begge tilfeller skal arbeidet med saneringen gjennomføres av et kompetent firma. Etter at sanering er fullført skal det sendes melding til Strand kommune. Meldingen sendes til postmottak@strand.kommune.no

Meldingen bør inneholde adressen eller gnr./bnr. til eiendommen, informasjon om tanken er tett eller fjernet og en skriftlig bekreftelse fra firmaet som har utført arbeidet.

 

Vil du vite mer

For mer informasjon om overgangen fra oljefyring til alternative løsninger vises også til nettsiden oljefri.no.

 

Regelverk


Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Forurensningsforskriften