Publisert 06.01.2021

Strand kommune godkjente detaljregulering for Jørpeland sentrum felt B9 og S14, plan 1130201905, 04.11.20 i sak 111/20.

 

Publisert 29.07.2020

 

Kommunedelplan for Nordmarka 2019-2050 er godkjent av Strand kommunestyre.

Publisert 12.05.2020

Strand kommunestyre godkjente plan 1130201711 Detaljregulering for næringsområde Nordmarka nord-øst i sak 015/20.

Publisert 12.05.2020
Strand kommunestyre godkjente detaljregulering for boligområdet Tau vest.
Plan 1130201509, 29.04.20 i sak 034/20.
 
Publisert 09.03.2020

 Plan 1130201902 detaljplan for Ugeli er godkjent av Strand kommunestyre.

Publisert 02.03.2020

Plan 1130201801 detaljplan for Dalen steinbrudd er godkjent av Strand kommunestyre.

Publisert 16.12.2019

 Plan 1130201803 detaljplan for Flor og Fjære på Sør-Hidle er godkjent av Strand kommunestyre.

Publisert 20.09.2019

Strand kommunestyre har godkjent detaljplan for fritidsboliger og boliger mm ved Vostervatnet.

Publisert 20.08.2019

Strand kommunestyre godkjente detaljregulering for skoleområdet på Tau og Krossvatnet – del 2, plan 1130201906, 19.06.19 i sak 050/90.

 

Publisert 24.07.2019

Plan 1130201607-M1 Detaljregulering for felt S9 Jørpeland sentrum Strand kommune er godkjent av Strand kommune.

 

Publisert 22.02.2019

Strand kommunestyre godkjente detaljregulering for felt S4 Jørpeland sentrum, plan 1130201606, 20.02.19 i sak 002/19.

Publisert 15.02.2019

Plan 1130201411 Detaljregulering for Ådnanes er godkjent av Strand kommunestyre.

 

 

 

 

 

 

Publisert 13.12.2018

Kommunestyret i Strand godkjente områderegulering for Tau sentrum øst, plan 1130201710, i møtet 07.11.18 (saksnr. 056/18).

Publisert 14.11.2018

Strand kommunestyre har godkjent detaljregulering for skoleområdet Jørpeland, plan 113020510, 07.11.18, i sak 057/18.

Publisert 12.06.2018

Strand kommunestyre har godkjent plan: Detaljregulering for skoleområdet Tau og Krossvatnet, plan 1130201602

 

Publisert 08.02.2018

Strand kommunestyre har godkjent reguleringsplan for Barkved vest, plan 1130201206

Publisert 15.12.2017

Strand kommunestyre har godkjent detaljregulering for Kvalvåg hyttefelt, plan 1130201412.

Publisert 17.08.2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet Strand og Hjelmeland sine kommunestyrevedtak om kommunedelplan for lang tunnel mellom Tysdalsvatnet og Årdal.

Publisert 19.05.2017

Strand kommunestyres planvedtak 15.06.2016 for reguleringsplanen for Krogevoll er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementen

Publisert 21.03.2016

Strand kommune har godkjent detaljplan 1130201502 Storevikhammeren.