Publisert 13.10.2021

Strand kommune har i møte i forvaltningsutvalget 29.09.21 i sak 080/21 godkjent mindre endring av plan 1130201119-M2 Detaljregulering for Skjersvik boligfelt, med plankart og bestemmelser sist revidert 13.09.21.

Publisert 28.09.2021

 

 

Strand kommunestyre har godkjent følgende reguleringsplan: Plan 1130202010 Detaljregulering for testområde for undervannsteknologi i Nordmarka

Publisert 24.06.2021

Plan 1130202007 detaljplan for hydrogenanlegg på Fiskå industriområde er godkjent av Strand kommunestyre 16.06.2021.

 

Publisert 28.05.2021

Strand kommune godkjenner plan 1130201911 for Detaljregulering for Grødem Steinbrot som ble vedtatt i kommunestyre 28.04.2021.

Publisert 05.05.2021

Strand kommune godkjenner plan 1130202004 for Detaljregulering fra Solbakk til Grønnevoll som ble vedtatt i kommunestyre 28.04.2021.

Publisert 05.05.2021

Strand kommunestyre har godkjente detaljregulering for Grøtnes – felt F/T m.fl., plan 1130201907 28.04.21

Publisert 06.01.2021

Strand kommune godkjente detaljregulering for Jørpeland sentrum felt B9 og S14, plan 1130201905, 04.11.20 i sak 111/20.

 

Publisert 30.11.2020

Strand kommunestyre har godkjent plan 1130201603 for næring og deponi på Vasstveit

Publisert 30.11.2020

Strand kommune har 02.05.2018 godkjent plan 1130201703 – reguleringsplan for Stokkavika hyttefelt.

Publisert 30.11.2020

Strand kommunestyre har godkjent endret plan for dagsonen av Ryfastforbindelsen på Solbakk. Planen omfatter også utvidelse av Solbakk båthavn.

Publisert 30.10.2020

Strand kommune har godkjent detaljregulering for reiselivsområde ved Preikestolvegen, plan 1130201702.

Publisert 29.07.2020

 

Kommunedelplan for Nordmarka 2019-2050 er godkjent av Strand kommunestyre.

Publisert 12.05.2020

Strand kommunestyre godkjente plan 1130201711 Detaljregulering for næringsområde Nordmarka nord-øst i sak 015/20.

Publisert 12.05.2020
Strand kommunestyre godkjente detaljregulering for boligområdet Tau vest.
Plan 1130201509, 29.04.20 i sak 034/20.
 
Publisert 09.03.2020

 Plan 1130201902 detaljplan for Ugeli er godkjent av Strand kommunestyre.

Publisert 02.03.2020

Plan 1130201801 detaljplan for Dalen steinbrudd er godkjent av Strand kommunestyre.

Publisert 16.12.2019

 Plan 1130201803 detaljplan for Flor og Fjære på Sør-Hidle er godkjent av Strand kommunestyre.

Publisert 20.09.2019

Strand kommunestyre har godkjent detaljplan for fritidsboliger og boliger mm ved Vostervatnet.

Publisert 20.08.2019

Strand kommunestyre godkjente detaljregulering for skoleområdet på Tau og Krossvatnet – del 2, plan 1130201906, 19.06.19 i sak 050/90.

 

Publisert 24.07.2019

Plan 1130201607-M1 Detaljregulering for felt S9 Jørpeland sentrum Strand kommune er godkjent av Strand kommune.