Publisert 20.08.2019

Strand kommunestyre godkjente detaljregulering for skoleområdet på Tau og Krossvatnet – del 2, plan 1130201906, 19.06.19 i sak 050/90.

 

Publisert 24.07.2019

Plan 1130201607-M1 Detaljregulering for felt S9 Jørpeland sentrum Strand kommune er godkjent av Strand kommune.

 

Publisert 22.02.2019

Strand kommunestyre godkjente detaljregulering for felt S4 Jørpeland sentrum, plan 1130201606, 20.02.19 i sak 002/19.

Publisert 15.02.2019

Plan 1130201411 Detaljregulering for Ådnanes er godkjent av Strand kommunestyre.

 

 

 

 

 

 

Publisert 13.12.2018

Kommunestyret i Strand godkjente områderegulering for Tau sentrum øst, plan 1130201710, i møtet 07.11.18 (saksnr. 056/18).

Publisert 14.11.2018

Strand kommunestyre har godkjent detaljregulering for skoleområdet Jørpeland, plan 113020510, 07.11.18, i sak 057/18.

Publisert 12.06.2018

Strand kommunestyre har godkjent plan: Detaljregulering for skoleområdet Tau og Krossvatnet, plan 1130201602

 

Publisert 08.02.2018

Strand kommunestyre har godkjent reguleringsplan for Barkved vest, plan 1130201206

Publisert 15.12.2017

Strand kommunestyre har godkjent detaljregulering for Kvalvåg hyttefelt, plan 1130201412.

Publisert 17.08.2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet Strand og Hjelmeland sine kommunestyrevedtak om kommunedelplan for lang tunnel mellom Tysdalsvatnet og Årdal.

Publisert 19.05.2017

Strand kommunestyres planvedtak 15.06.2016 for reguleringsplanen for Krogevoll er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementen

Publisert 21.03.2016

Strand kommune har godkjent detaljplan 1130201502 Storevikhammeren.

Publisert 21.03.2016

Strand kommune har godkjent detaljplan 1130201502 Storevikhammeren.

Publisert 21.03.2016

Godkjent detaljregulering 1130201502 Storevikhammeren.

Strand kommune har godkjent reguleringsplan for inntil 34 boliger på Gnr 53 Bnr 180 mellom Ryfylkevegen og Jøssangvegen.

 

 

Publisert 16.02.2016

Strand kommunestyre har godkjent ovennevnte detaljplan på Tau den 16.12.2015 i sak 077/15.

Publisert 19.03.2015

Strand kommune har godkjent detaljplan for Taumarka2, område B2 

Publisert 19.03.2015

Strand kommune har godkjent detaljplan for Taumarka2, område B2 

Publisert 20.02.2015

Strand kommunestyre har godkjent detaljplan for Klippen. Se vedlagt plankart og bestemmelser.

Formålet med planen er å legge til rette for nytt skolebygg med tilhørende anlegg. I tillegg omfattes Klippens eksisterende forsamlingslokale og barnehage i planen.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker.

Eventuell klage sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland.
e-post: postmottak@strand.kommune.no

 

Publisert 23.01.2015

Strand kommune har godkjent detaljplan 1130201307 Skallstøperiet område 1. Planen omfatter tilrettelegging for 1 nytt forretningsbygg med tilhørende veg og anlegg.

Publisert 23.01.2015

Strand kommune har godkjent detaljplan 1130201307 Skallstøperiet område 1. Planen omfatter tilrettelegging for 1 nytt forretningsbygg med tilhørende veg og anlegg.