Publisert 13.12.2018

Kommunestyret i Strand godkjente områderegulering for Tau sentrum øst, plan 1130201710, i møtet 07.11.18 (saksnr. 056/18).

Publisert 14.11.2018
1130201510 skoleområde Jørpeland

Strand kommunestyre har godkjent detaljregulering for skoleområdet Jørpeland, plan 113020510, 07.11.18, i sak 057/18.

Publisert 20.08.2018
Oversiktskart Reiseliv

Strand kommune har godkjent detaljregulering for reiselivsområde ved Preikestolvegen, plan 1130201702.

Publisert 12.06.2018

Strand kommunestyre har godkjent plan: Detaljregulering for skoleområdet Tau og Krossvatnet, plan 1130201602

 

Publisert 31.05.2018
Solbakk oversikt

Strand kommunestyre har godkjent endret plan for dagsonen av Ryfastforbindelsen på Solbakk. Planen omfatter også utvidelse av Solbakk båthavn.

Publisert 31.05.2018
Plan stokkavika

Strand kommune har 02.05.2018 godkjent plan 1130201703 – reguleringsplan for Stokkavika hyttefelt.

Publisert 05.04.2018

Strand kommunestyre godkjente detaljregulering for del av felt S5 Jørpeland sentrum, plan 1130201705, 21.02.18 i sak 004/18.

Publisert 08.02.2018
Barkved vest

Strand kommunestyre har godkjent reguleringsplan for Barkved vest, plan 1130201206

Publisert 15.12.2017
Kvalvågplan

Strand kommunestyre har godkjent detaljregulering for Kvalvåg hyttefelt, plan 1130201412.

Publisert 12.12.2017

Strand kommunestyre har godkjent detaljregulering for felt S9 i Jørpeland sentrum, plan 1130201607,  08.11.17 i sak 081/17.

Publisert 17.08.2017

Strand kommunestyre har godkjent plan 1130201603 for næring og deponi på Vasstveit

Publisert 17.08.2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet Strand og Hjelmeland sine kommunestyrevedtak om kommunedelplan for lang tunnel mellom Tysdalsvatnet og Årdal.

Publisert 19.05.2017
Plankart

Strand kommunestyres planvedtak 15.06.2016 for reguleringsplanen for Krogevoll er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementen

Publisert 21.03.2016
1130201502 Storevikhammeren

Strand kommune har godkjent detaljplan 1130201502 Storevikhammeren.

Publisert 21.03.2016
1130201502 Storevikhammeren

Strand kommune har godkjent detaljplan 1130201502 Storevikhammeren.

Publisert 21.03.2016

Godkjent detaljregulering 1130201502 Storevikhammeren.

Strand kommune har godkjent reguleringsplan for inntil 34 boliger på Gnr 53 Bnr 180 mellom Ryfylkevegen og Jøssangvegen.

 

 

Publisert 16.02.2016
Tau sentrum vest illustrasjon.JPG

Strand kommunestyre har godkjent ovennevnte detaljplan på Tau den 16.12.2015 i sak 077/15.

Publisert 19.03.2015
1130201404 Taumarka Felt B2

Strand kommune har godkjent detaljplan for Taumarka2, område B2 

Publisert 19.03.2015
1130201404 Taumarka Felt B2

Strand kommune har godkjent detaljplan for Taumarka2, område B2 

Publisert 20.02.2015
Oversiktsillustrasjon.jpg

Strand kommunestyre har godkjent detaljplan for Klippen. Se vedlagt plankart og bestemmelser.

Formålet med planen er å legge til rette for nytt skolebygg med tilhørende anlegg. I tillegg omfattes Klippens eksisterende forsamlingslokale og barnehage i planen.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker.

Eventuell klage sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland.
e-post: postmottak@strand.kommune.no