Ergoterapitjenesten i Strand

Ergoterapitjenesten i Strand

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere best mulig selvstendig i hverdagen ut i fra egen forutsetning for aktivitet.

Hva gjør vi?
  • Kartlegging av funksjon/aktivitetsvaner og tilpasning av disse.
  • Behandling/trening i dagliglivets aktiviteter
  • Behandling/trening i finmotorisk og kognitiv aktivitet
  • Tilrettelegging av fysiske omgivelser i hjem, skole, barnehage og på arbeidsplass
  • Formidling og tilpasning av hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon og/ eller lette utførelse av daglige gjøremål
  • Gruppetrening
  • Veiledning, informasjon og undervisning
  • Forebyggende arbeid (fallforebygging, universell utforming, ressursdager i skoler)
  • Tett samarbeid med andre faggrupper for å sikre helhetlig oppfølging
Målgruppe

Personer i alle aldre som har eller som kan få vansker med å klare daglige aktiviteter på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade.

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere best mulig selvstendig i hverdagen ut i fra egen forutsetning for aktivitet.

Ergoterapeuter gir tilbud til barn, voksne og eldre med fokus på mestring av dagliglivets aktiviteter.

Hvordan kontakte oss

Du kan henvende deg direkte til oss via tlf 51 74 24 40 eller du kan sende oss et henvisningsskjema. Åpent man - fre fra kl 08.00 - 15.30

Har du allerede en kontaktperson i avdelingen, kan du ringe direkte til terapeutens telefon. Liste over alle våre ansatte finner du under fanen “Ergoterapeuter”.

Kontorene er i underetasjen på Jonsokberget.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Venteliste

På grunn av stort påtrykk på tjenestene må vi operere med ventelister og prioritering av sakene. Du vil derfor fortløpende bli satt på venteliste. Akuttsaker prioriteres fortløpende (fare for liv/ helse). Vi klarer dessverre ikke å overholde ventetiden som er fastsatt i prioriteringsnøkkelen for ergo- og fysioterapi.(PDF, 258 kB) 

 

 

Rett til å klage

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på.  Fysio- og ergoterapiavdelingen i Strand Kommune benytter fom 2024 skriftlig tilbakemelding på ventetid og prioritet i et informasjonsskriv (gjelder ikke hastesaker).  Hvis fysio- og ergoterapitjenesten har gitt deg avslag på noe du ba om eller tatt en annen avgjørelse som du er uenig i, kan du sende en skriftlig klage til kommunen v/virksomhetsleder for helse Grete Strømsmo. Da har avdelingen mulighet til å endre avgjørelsen dersom vi er enig i klagen din. Hvis vi er uenig eller ikke har mulighet til å endre avgjørelsen, kan sakes meldes til Statsforvalteren i Rogaland.  Veiledning for å klage til Statsforvalter finner du på Statsforvalteren sin nettside («hvordan klage på helse- og omsorgstjenester»).

Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg med spørsmål om dine rettigheter som pasient. Du kan kontakte ombudet dersom du trenger veiledning eller råd angående din klagesak. Ombudet kan kontaktes på telefon 40 50 16 00.

Mer informasjon om klagerett på: www.helsenorge.no/klage-og-erstatning/klageordninger/

 

 

Ergoterapeuter

Vennligst ikke bruk navn eller skriv sensitive opplysninger i e-post eller sms. 

Linn Fjermestad
Ergoterapeut
Mobil: 476 36 293
Linn.fjermestad@strand.kommune.no

Sissel G. Idsø
Ergoterapeut
Mobil: 911 77 510
sissel.idso@strand.kommune.no 

Stefania Katrin Danielsdottir
Ergoterapeut
Mobil: 476 48 038
Stefania.katrin.danielsdottir@strand.kommune.no 

Tonje Moen Skjæveland
Ergoterapeut og systemkoordinator for Individuell Plan
Hovedtillitsvalgt for Ergoterapeutene
Mobil: 992 59 576
Tonje.moen.skjeveland@strand.kommune.no

Helene Kirkholm
Teknikker, syn- og hørselskontakt
Mobil: 468 98 053
Helene.kirkholm@strand.kommune.no

Heidi Måsvær
Kontormedarbeider
Tlf.: 51 74 24 40/ mobil: 907 75 793
heidi.masvaer@strand.kommune.no