Ergoterapitjenesten i Strand

Ergoterapivirksomheten i Strand kommune arbeider med rehabiliteringsrettet virksomhet blant brukere i alle aldre. Ergo/fysioterapeutenes målsetting er å utvikle/opprettholde innbyggernes mestringsevne i forhold til daglige gjøremål. Dermed kan også optimal livskvalitet tilstrebes. Målet med rehabilitering og andre tiltak er å oppnå størst mulig grad av selvstendighet på egne premisser.

 

Publisert av Siri Twijnstra. Sist endret 28.10.2016

ERGOTERAPI 

 

Hva gjør vi?

Ergoterapitjenesten inngår som en del av helse tilbudet i Strand kommune.
Tjenesten vår bidrar med:

 • Kartlegging av funksjon/ aktivitetsvaner og tilpassing av disse.
 • behandling/ trening i dagliglivets aktiviteter
 • behandling/ trening finmotorisk og kognitivt.
 • Tilrettelegge fysiske omgivelser i hjem, skole, barnhage og på arbeidsplass
 • Formidling og tilpasning av hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon og/ eller lette utførelse av daglige gjøremål
 • Gruppetrening
 • Veiledning, informasjon og undervisning
 • Forebyggende arbeid (fallforebygging, universell utforming, ressursdager i skoler)
 • Tett samarbeid med andre faggrupper for å sikre helhetlig oppfølging.

 

Hvem kan ha bruk for ergoterapi?

Personer i alle aldrer som har eller som kan få vansker med å klare daglige aktiviteter på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade kan ha behov for ergoterapi.

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere best mulig selvstendig i hverdagen ut i fra egen forutsetning for aktivitet.

Tiltak bygger på grundig kartlegging av brukers funksjon og brukers egne målsetninger og innbærer blant annet: trening av daglige gjøremål eller andre ønskede ferdigheter, tilpassning av aktivitet eller aktivitetsutførelse, tilrettelegging med hjelpemidler eller annen tilrettelegging for at bruker skal kunne utføre ønsket aktivitet mest mulig hensiktsmessig.

Ergoterapeuter gir tilbud til barn, voksne og eldre med fokus på mestring av dagliglivets aktiviteter.

 

Hva forventes av deg?

 • at det i samarbeid med terapeut settes opp mål for behandlingen og tiltak
 • at tiltak følges opp
 • at det gis tilbakemelding ved misnøye på tjenesten
 • at det gis beskjed når avtale må flyttes eller avlyses

 

Hvordan kontakter du oss?

Du kan henvende deg direkte til oss via tlf eller mail eller du kan sende oss et henvisningsskjema.

 På grunn av stort påtrykk på tjenestene må vi operere med ventelister og prioritering av sakene. Du vil derfor fortløpende bli satt på venteliste og du vil motta skriftlig tilbakemelding fra oss. Akuttsaker prioriteres forløpende (fare for liv/helse)

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

 

Hvem er vi?

 

Sissel Gåsland Idsø

Sted: Jonsokberget 4 b

Tlf: 51742447 

Mob: 91177510

Mail: sissel.idsoe@strand.kommune.no

Hovedansvar: brukere i alle aldre. Bilsaker

 

Tonje Moen 50% stilling

Sted: Jonsokberget 4 b

Tlf 51742437

Mob: 99259576

Mail: tonje.moen@strand.kommune.no, Hovedansvar: Brukere i alle aldre, Kontaktperson ergoterapi barnehage, Tonje er også systemkoordinator for individuell planer i Strand kommune i 50% stilling.

 

Linn Fjermestad 50% stilling

Sted: Jonsokberget 4 b

Tlf. 51742442

Mail: linn.fjermestad@strand.kommune.no Hovedansvar: brukere i alle aldre bosatt i Strand kommune, rehabiliteringsavdelingen, velferdsteknologi. Kontaktperson ergoterapi skole.

Fordelingen i aldersgrupper mellom terapeutene er ikke absolutt. Bruker har mulighet til å ønske terapeut men det må da påregnes lengre ventetid.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000 (09-15)

Org.nr.
: 964 978 751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)