Garasje eller carport

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for eiendommen. Ved å bestille situasjonskart får du kart og bestemmelser som gjelder eiendommen din.

Du trenger ikke søke dersom

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 m²
 • det er over 1 meter til nabogrensen
 • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din.
 • maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
 • bygningen er frittliggende, i en etasje og uten kjeller
 • du ikke overskrider hvor mye som er lov til å bygge på eiendommen din
 • bygningen ikke plasseres i konflikt med offentlige vann- og avløpsledninger


Veileder for unntatt søknadsplikt for garasje og carport og veiviser Bygg uten å søk.


Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Det kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.
 

Du kan søke på egenhånd dersom

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 m²
 • bygget er på maks en etasje (kjeller gjelder ikke som egen etasje)

 

Søke på egenhånd
 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • samlet bruksareal er over 70 m²
 • bygningen er på mer en en etasje (kjeller gjelder ikke som egen etasje)