Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Gravferd

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Gravferd

Informasjon om gravferd i regi av Den norske kirke finner du på kirken.no . Ønsker du en gravferdsseremoni uten religiøst innhold, kan du velge humanistisk gravferd.

Askespredning

Dersom du ønsker asken din spredt for vinden, kan du søke Fylkesmannen om tillatelse til askespredning. Hovedregelen er at aske bare kan tillates spredt på åpent hav eller i høgfjellet. Søknaden skal sendes Fylkesmannen i det fylket du ønsker asken spredt.
 
 

Begravelse - Bisettelse - Gravferd - Gravlegging

 

Den som har fylt 18 år, kan skriftlig fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Foreligger det ikke slik erklæring, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år rett til å besørge gravferden. Gravlegging skal skje senest åtte dager etter dødsfallet.

 

Etterlatt

Som etterlatte kan du ha krav på forskjellige stønader. Noe er knyttet til folketrygden, noe til avdødes arbeidsforhold og private forsikringer.

 

Kremasjon - Kremering

Den som har fylt 15 år, kan i skriftlig erklæring treffe bestemmelse om kremasjon.
Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, kan kremasjon skje med mindre det er kjent at kremasjon var i strid med avdødes religiøse overbevisning eller ønsker for gravferden.
 
Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 8 dager etter dødsfallet.
Begjæring om kremasjon fremsettes av den som sørger for avdødes gravferd.