Rus pårørende

Rus pårørende

Er du bekymret for rusbruken til en i ditt nettverk? Her finner du informasjon om hvordan du kan hjelpe. 

Pårørende til personer med skadelig rusbruk

Dersom du er bekymret for rusbruken til en i ditt nettverk, kan du ta kontakt med ROP-team. Vi kan drøfte saken og sammen komme fram til hva som kan være hensiktsmessig for deg å gjøre. Dersom du ikke ønsker å oppgi navn på den du er bekymret for, kan saken drøftes anonymt. 

Dersom du er pårørende som lever tett på personer med skadelig rusbruk, kan du få støttesamtaler knyttet til dette. ROP-team har også oversikt over ulike tilbud pårørende kan benytte seg av. 

Anbefalte nettsider til pårørende

Pårørende kan også få hjelp og finne god informasjon på følgende nettsider:

Pårørende er en viktig ressurs, og det kan i perioder være krevende å være pårørende. Du finner mer informasjon og generell veiledning til pårørende på denne siden.