Gebyrer for bevilling

Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet mengde alkoholholdig drikk.

 

Gebyrsatsene blir ikke politisk behandlet i kommunen men fastsatt i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) §6-2.

Gebyret skal betales etter følgende satser:

 

Gebyrene er gyldige fra 1.1.18

§ 6-2. Gebyret skal betales etter følgende satser:

 

Salg:

 

-0,21 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

-0,57 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 

- Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1630 for salg

 

Skjenking:

 

-0,47 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

-1,24 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

-4,09 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

- Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 5100 for skjenking.

 

Ambulerende:

 

- Kr. 360 pr. gang.

 

 
Susanne Ravnås
Kontormedarbeider
E-post
Telefon 51 74 30 08
Mobil 466 25 749