Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Gebyrer for bevilling

Gebyrer for bevilling

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling, må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til økonomiavdelingen i omsetningsoppgaven.

Bevillingsgebyret utgjør per år minimum 1850 kroner for dagligvarehandel og minimum 5800 kroner for skjenkesteder. Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Omsetningsoppgave

Bevillingshavere som har flere bevillinger, må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested.

Ny virksomhet

  • Hvis salgs- eller skjenkestedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning.

Innsendelse av omsetningsoppgave for åpent arrangement

Senest 14 dager etter arrangementet må du sende en omsetningsoppgave til Næringsetaten der du oppgir hvor mye alkohol som er solgt.