Gebyrer for bevilling

Gebyrer for bevilling

Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet mengde alkoholholdig drikk.

Gebyrsatsene blir ikke politisk behandlet i kommunen men fastsatt i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) §6-2.

Gebyret skal betales etter følgende satser:

Gebyrene er gyldige fra 1.1.2023

§ 6-2. Gebyret skal betales etter følgende satser:

Salg:

-0,23 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

-0,65 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 

- Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1850 for salg

Skjenking:

-0,54 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

-1,41 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

-4,65 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

- Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 5800 for skjenking.

Ambulerende:

- Kr. 420 pr. gang.