Gebyrer for bevilling

Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet mengde alkoholholdig drikk.

 

Gebyrsatsene blir ikke politisk behandlet i kommunen men fastsatt i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) §6-2.

Gebyret skal betales etter følgende satser:

 

Gebyrene er gyldige fra 1.1.19

§ 6-2. Gebyret skal betales etter følgende satser:

 

Salg:

 

-0,21 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

-0,58 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 

- Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1660 for salg

 

Skjenking:

 

-0,48 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

-1,26 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

-4,09 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

- Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 5200 for skjenking.

 

Ambulerende:

 

- Kr. 370 pr. gang.

 

 
Susanne Ravnås
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 74 30 08
Mobil 466 25 749