Jørpeland ungdomsskole

Jørpeland ungdomsskole

Jørpeland ungdomsskole ligger i  Fjelltunveien på Jørpeland. Skolen har ca 300 elever og om lag 50 ansatte.

Skolens visjon:

Et godt sted å være, et godt sted å lære.

 

Ledergruppa og stabsfunksjoner skoleåret 2022-2023:

  • Kari Heng, rektor
  • Inger Lønning, avdelingsleder 9. trinn
  • Helge Erland, avdelingsleder 10. trinn
  • Ragnhild Sandvik Nieuwejaar, avdelingsleder 8. trinn
  • Sosialrådgiver Ragnhild Sandvik Nieuwejaar 8. trinn, Siri Bjørheim 10. trinn, Marianne Krumsvik 9. trinn
  • Rådgiver Elin Jøssang Spørkel
  • Spes.ped.leder Inger Lønning

 

Organisering

Dette skoleåret har vi ca. 300 elever fordelt på 8., 9. og 10. trinn med 4 paralleller på hvert trinn. 

 

Innføringsklasse

Skolen har egen innføringsklasse for fremmedspråklige elever i aldersgruppen  7. -10. trinn.

Kari Heng
virksomhetsleder
E-post
Telefon 45 65 57 94
Mobil 45 65 57 94

Adresse