Jørpeland ungdomsskole

Jørpeland ungdomsskole

Jørpeland ungdomsskole ligger på Resahaugen på Jørpeland. Skolen har ca. 330 elever og 53 ansatte.

Skolens visjon: Et godt sted å være, et godt sted å lære.

Skolen har en visjon om å ha et solid og godt miljø med hovedfokus på å jobbe for at elevene skal ha det trygt og godt.  

Jørpeland ungdomsskole har et aktivt elevråd og god kontakt med FAU. 

Ledergruppa:

  • Gunn Marte Bull, rektor
  • Roar Fjelde, avdelingsleder 8. trinn
  • Helge Erland, avdelingsleder 9. trinn
  • Ragnhild Sandvik, avdelingsleder 10. trinn

 

Innføringsklasse

Skolen har egen innføringsklasse for minoritetsspråklige elever i aldersgruppen  7. -10. trinn.

Gunn Marte Bull
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 92 05 40 51

Adresse

Fjelltunvegen 37

4103 Jørpeland

51742630
jus@strand.kommune.no