Jørpeland ungdomsskole

Jørpeland ungdomsskole ligger i  Fjelltunveien på Jørpeland. Skolen har ca 300 elever og om lag 50 ansatte.

                          

       

 Skolens visjon: Et godt sted å være, et godt sted å lære.

 

Ledergruppa og stabsfunksjoner skoleåret 2020-2021:

  • Kari Heng, rektor
  • Inger Lønning, avdelingsleder 8. trinn
  • Helge Erland, avdelingsleder 9. trinn
  • Ragnhild Sandvik Nieuwejaar, avdelingsleder 10. trinn
  • Sosialrådgiver Ragnhild Sandvik Nieuwejaar 10. trinn, Siri Bjørheim 9. trinn, Marianne Krumsvik 8. trinn
  • Rådgiver Elin Jøssang Spørkel
  • Spes.ped.leder Inger Lønning

 

Organisering

Dette skoleåret har vi ca. 300 elever fordelt på 8., 9. og 10. trinn med 4 paralleller på hvert trinn. 

 

Innføringsklasse

Skolen har egen innføringsklasse for fremmedspråklige elever i aldersgruppen  7. -10. trinn.

 

 

Kart