Jørpeland ungdomsskole

Jørpeland ungdomsskole

Jørpeland ungdomsskole ligger på Resahaugen på Jørpeland. Skolen har ca. 330 elever og 53 ansatte.

Skolens visjon: Et godt sted å være, et godt sted å lære.

Skolen har en visjon om å ha et solid og godt miljø med hovedfokus på å jobbe for at elevene skal ha det trygt og godt.  

Jørpeland ungdomsskole har et aktivt elevråd og god kontakt med FAU. 

Ledergruppa:

  • Gunn Marte Bull, rektor
  • Roar Fjelde, avdelingsleder 8. trinn
  • Helge Erland, avdelingsleder 9. trinn
  • Ragnhild Sandvik, avdelingsleder 10. trinn

 

Ukeplaner 10. trinn
Ukeplaner 9. trinn

Her vil du finne ukeplanene til 9.trinn. 

Ukeplaner 8. trinn

Her vil du finne ukeplanene til 8.trinn. 

Kontakt oss

Postadresse: Postboks 115, 4126 Jørpeland

Sentralbord: 45613117

Ansatte ved skolen

Her vil det komme oversikt over ansatte ved skolen. 

Samarbeid hjem-skole

FAU - Foreldrerådet sitt arbeidsutvalg 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlem av skolen sitt foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevene sitt læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Leder for FAU 2023/2024 er 

 

SU - Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende organ uten avgjøringsmyndighet. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og i noen tilfeller kan styringsoppgaver, driftsoppgaver og avgjøringsmyndighet delegeres fra kommunen til skolen.

I Samarbeidsutvalget er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre ansatte og to representanter fra kommunen, der rektor skal være den ene.

Foreldrerepresentantene skal, ifølge opplæringslova § 11-4, være fra FAU. Den ene representanten skal være FAU-lederen.

 

Foreldrerepresentanter:

Skolen:

Elevråd:

Politisk representant:

 

SMU - Skolemiljøutvalget

Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representerte i SMU, og elevene og foreldrene skal være i flertall. Samarbeidsutvalget ved skolene kan også være SMU, men da må det oppnevnes flere representanter fra elevene og foreldra, slik at de er i flertall.

 

KFU - Kommunalt foreldreutvalg 

Alle skolene i Strand kommune har nylig startet opp et kommunalt FAU (KFU). KFU representerer alle foreldreutvalgene i kommunen, og det er leder og nestleder fra foreldreutvalgene som deltar. 

Referat KFU 6.12.23 (PDF, 63 kB)

 

Les mer om samarbeidet mellom skole og hjem her. 

Start og sluttid ved skolen

Mandag til fredag kl. 08.15 til 14.00.

Skoleskyss

Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten at det tas hensyn til lengden på skoleveien.

Les mer om skoleskyss her.

Her finner du de enkelte skoleskyssrutene. 

Innføringsklassen

Skolen har egen innføringsklasse for minoritetsspråklige elever i aldersgruppen  7. -10. trinn.

Hvordan logge inn i IST?

Innlogging IST for foresatte

Som foresatt må du logge deg på via ID-Porten – husk å velge språk!

Innlogging IST for elever

Som elev må du logge deg på via FEIDE-konto – husk å velge språk

Innlogging IST for lærere

Gunn Marte Bull
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 92 05 40 51

Adresse

Fjelltunvegen 37

4103 Jørpeland

51742630
jus@strand.kommune.no