Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Aktivitetssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Aktivitetssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Dagtilbudet skal gi personer med nedsatt funksjonsevne et meningsfylt arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid. 

Hvem kan få tilbud om plass?

  • Du som har diagnose knyttet til funksjonsnedsettelse.
  • Du kan få tilbudet som praktisk bistand.
  • Pårørende kan få tilbudet som avlastning.

 

Hva kan tilbudet inneholde?

  • Du kan få plass på aktivitetssenteret fra en til fem hverdager i uken. 
  • Aktivitetssentrene er åpne på dagtid fra 8-15.
  • Tilbud om måltid.
     

Hva koster det?

Aktivitetstilbud gitt som praktisk bistand har egenbetaling etter kommunens satser. 
Dagsenter gitt som avlastning er gratis. 

Du betaler mat og transport selv. 

Slik søker du

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Kontakt dagaktivitetstilbud Torghuset

Tlf: 476 95 251
Avdelingsleder tlf: 976 53 604
Virksomhetsleder Laila Dyvik tlf: 472 32 568

Aktuelle lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).