Dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Dagtilbudet skal gi personer med nedsatt funksjonsevne et meningsfylt arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid. 

Hvem kan få tilbud om plass?

  • Du som har diagnose knyttet til funksjonsnedsettelse.
  • Tilbudet kan gis som avlastning for pårørende.

 

Hva kan tilbudet inneholde?

  • Du kan få plass på dagsenter fra en til fem hverdager i uken. Hvor ofte du kan være på dagsenteret avhenger av dine ønsker og vår kapasitet.
  • Dagsentrene er åpne på dagtid fra 8-15.
  • Tilbud om måltid og ernæringsveiledning.
  • Aktivitets- og kulturtilbud.
     

Hva koster det?

Satsene finner du i kommunens prisliste.

Dagsenter gitt som avlastning er gratis.

Slik søker du

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Kontakt dagsenter

Dagsenteret er plassert på Torghuset.

Dagsenter tlf: 476 95 251
Avdelingsleder tlf: 976 53 604
Virksomhetsleder Laila Dyvik tlf: 472 32 568

Aktuelle lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).