Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste kommunale organ, og har 29 medlemmer. De har det totale ansvaret for kommunens samlede virksomhet slik det framgår av kommuneloven.

Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer 2015 - 2019 ser du i denne oversikten (PDF, 249 kB)

Ordfører: Irene Heng Lauvsnes, Høyre.
Varaordfører: Astrid Norland, Kristelig Folkeparti.

Partier i kommunestyret: Arbeiderpartiet, Bygdeliste for Tau og nordbygda, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Bilde (PDF, 2 MB) av kommunestyrets medlemmer ved valget 14. september 2015.

Kommunestyret har 6 møter i året. Møtene avholdes i kommunestyresalen, 3. etasje i Admisenteret, Jørpeland. Tidspunkt for møter, sakskart og protokoller finner du i kommunens møteplan.

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen hvis ikke annet er bestemt i lov eller delegasjonsvedtak. Utenom de oppgaver som er lagt til kommunen gjennom lovverk, kan kommunestyret ta opp andre oppgaver etter eget ønske, dersom de ikke er i strid med lover og regler.

Av saker som behandles av kommunestyret kan nevnes: Budsjett, godkjenning av regnskap, stadfesting av reguleringsplaner, overordna planer som kommuneplan, eldreplan, psykiatriplan, alkoholpolitisk plan m.v. Detaljert liste over hvilke saker som alltid skal avgjøres av kommunestyret finner du her (PDF, 287 kB).

Irene Heng Lauvsnes
Ordfører
E-post
Telefon 916 11 067
Mobil 916 11 067