Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste kommunale organ og har det totale ansvaret for kommunens virksomhet. 

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen hvis ikke annet er bestemt i lov eller delegasjonsvedtak. Utenom de oppgaver som er lagt til kommunen gjennom lovverk, kan kommunestyret ta opp andre oppgaver etter eget ønske, dersom de ikke er i strid med lover og regler.

Kommunestyret har 6 ordinære møter og 4 temamøter i året. Møtene avholdes i kommunestyresalen, Rådhusgata 7, 3. etasje, Jørpeland. Møtene er åpne for publikum. På Strand KommuneTV kan en se møtene direkte eller i opptak. 

Her finner du møteplan, sakskart og vedtak i møter i kommunestyret.

Kommunestyret 2023-2027 har 29 medlemmer som ble valgt ved kommunevalget 11.09.2023.
Irene Heng Lauvsnes er ordfører og Bjørg Tryland er varaordfører.

Medlemmer 

Kommunestyret
Navn Rolle Parti E-post Telefon
Irene Heng Lauvsnes Ordfører Høyre irene.lauvsnes@strand.kommune.no  916 11 067
Bjørg Tryland Varaordfører Kristelig Folkeparti bjorg.tryland@strand.kommune.no 957 57 977
Kristoffer Amdal Medlem Høyre kristofferamdal1@gmail.com 915 98 044
Leif Ove Voster Medlem Høyre leif@taumek.no 982 06 277
Kari Førland Lauvsnes Medlem Høyre kflauvsnes@gmail.com  913 25 221
Morten Næss Medlem Høyre morten.naess@aquamarine.no 907 47 955
Randi Karlsen Medlem Høyre randi_karlsen@hotmail.com 415 14 787
Bjørn Aril Veland Medlem Høyre bav@mopartners.global  922 38 008
Marcus Søyland Medlem Høyre msoyland@gmail.com 988 26 717
Isabella Jansen Fiskå Medlem Høyre ijfiska@yahoo.no 951 56 199
Arnhild Sørskår Medlem Kristelig Folkeparti arnhild.sorskar@gmail.com 905 33 060
Bjørn Sølve Barka Medlem Kristelig Folkeparti bsbarka@gmail.com 997 12 278
Kjetil Andersen Medlem Kristelig Folkeparti andersen.kjetil@gmail.com 920 10 278
Leif Nieuwejaar Medlem Arbeiderpartiet leif@nieuwejaar.com 992 96 313
Torhild Pedersen Medlem Arbeiderpartiet torhild_p@hotmail.com  928 69 156
Anne Kristine Sirnes Medlem Arbeiderpartiet annekristines1@gmail.com 467 79 759
Merete Heng Medlem Arbeiderpartiet Merete.heng@lyse.net 922 21 861
Petter Korneliussen Medlem Fremskrittspartiet petter.korneliussen@gmail.com 976 71 521
Kristin Sølvberg Ur Medlem Fremskrittspartiet krisol73@yahoo.no 924 36 647
Bjørnar Lindland Medlem Fremskrittspartiet bjornar.lindland@gmail.com 941 49 905
Bjørn Ove Hersdal Medlem Rødt bjorn.ove.hersdal@lyse.net 945 22 525
Alf Henning Heggheim Medlem Senterpartiet alf.henning.heggheim1@lyse.net 482 78 857
Frida Apall Erevik Medlem Senterpartiet fri-apa@hotmail.com 452 10 466
Arild Gjerde Medlem Senterpartiet gjerdearild@hotmail.com 988 61 864
Anniken Heimdal Tjøstheim Medlem SV - Sosialistisk Venstreparti annitjost@gmail.com 908 29 847
Erik R. Nyman-Apelset Medlem Venstre nyman.apelset@gmail.com 450 99 620
Tony Veland Medlem Industri- og Næringspartiet strand.rogaland@inpartiet.no 906 13 927
Torbjørn Norland Medlem Industri- og Næringspartiet tonorlan@online.no 970 35 255
Janne Margrethe Heng Medlem Industri- og Næringspartiet


Varamedlemmer

Kommunestyret - varamedlemmer
Navn Rolle Parti E-post Telefon
Olav Hjørungnes 1. vara H Høyre olav.hjorungnes@lyse.net 977 05 197
Lars Jørgen Varnes 2. vara H Høyre ljvarnes@gmail.com 411 46 818
Inger Lønning 3. vara H Høyre
Sindre Marvik 4. vara H Høyre s_marvik@yahoo.no  982 36 994
Magnhild Næss 5. vara H Høyre magnhild98@hotmail.no 475 02 949
Helge Alsvik 6. vara H Høyre hal@qss.no 936 01 156
Olav Inge Barkved 7. vara H Høyre oibarkved@hotmail.com 934 82 126
Ørjan Bråtveit Berge 8. vara H Høyre orjanbraatveitberge@hotmail.com 482 59 926
Sveinung Langvik 9. vara H Høyre svlangvik@gmail.com 957 04 072
Milagros De Pomar Landa 10. vara H Høyre milagrosdepomar@gmail.com 472 62 242
Vidar Kjetil Wollum 11. vara H Høyre vidarwollum@gmail.com  468 50 037
Odd Hermann Hüffmann 12. vara H Høyre
Birgit Voll Tungland 1. vara KRF Kristelig Folkeparti birgit@tungland.org 932 60 951
Sigurd Norland 2. vara KRF Kristelig Folkeparti sigurd.norland@fiska.no 982 61 260
Ivar Nesvåg 3. vara KRF Kristelig Folkeparti
Sissel Berge 4. vara KRF Kristelig Folkeparti sissel1963@gmail.com 986 67 165
Jone Askeland 5. vara KRF Kristelig Folkeparti askjone@gmail.com 942 79 019
Eirik Høllesli 6. vara KRF Kristelig Folkeparti flogemord@hotmail.com 997 89 484
Ivar Haugvaldstad 7. vara KRF Kristelig Folkeparti
Grim Lura 1. vara AP Arbeiderpartiet lura.grim@gmail.com 920 59 967
Mads Eirik Tjøtta 2. vara AP Arbeiderpartiet madstjotta@yahoo.no 930 81 508
Marie Stokka 3. vara AP Arbeiderpartiet marie.stokka@outlook.com 984 49 980
Karl Stokka 4. vara AP Arbeiderpartiet
Luwam Ghebretnsae Kelati 5. vara AP Arbeiderpartiet luwisweet@yahoo.com 403 00 850
Egil Tjensvold 6. vara AP Arbeiderpartiet
Johannes Tveitnes 7. vara AP Arbeiderpartiet johannes.tveitnes@strand.kommune.no 475 05 685
Fredrik Christensen 1. vara FRP Fremskrittspartiet fredrikchristensen44@gmail.com 928 56 707
Kenneth Eriksen Austrheim 2. vara FRP Fremskrittspartiet kenneth.austrheim@gmail.com 952 11 010
Odd Rune Malterud 3. vara FRP Fremskrittspartiet odd-rune.malterud@lyse.net  913 21 563
Geir Heggland 4. vara FRP Fremskrittspartiet geirhegg@gmail.com 410 79 796
Kristoffer Strand 5. vara FRP Fremskrittspartiet Kristofferstrand90@hotmail.com 901 02 500
Lars Bjerga 6. vara FRP Fremskrittspartiet
Åsbjørn Fjelde Kleven 1. vara Rødt Rødt Kleven_24@hotmail.com 954 31 152
Kjersti Haarklau 2. vara Rødt Rødt kjerstihaarklau@gmail.com 476 79 345
Markus Nåden Havn 3. vara Rødt Rødt markus.havn@lyse.net 475 23 797
Tone Amdal Torgersen 4. vara Rødt Rødt toneamdaltorgersen@yahoo.no 924 31 710
Linda A. Asbjørnsen 1. vara SP Senterpartiet lindus74@gmail.com 907 90 585
Leidulf Sigmundstad 2. vara SP Senterpartiet sigmundstadleidulf@gmail.com 452 87 830
Reinert Idsø 3. vara SP Senterpartiet reinert@idse.no 911 53 071
Kjersti Tau Strand 4. vara SP Senterpartiet
Amund Alsvik 5. vara SP Senterpartiet
Linda Jårvik 6. vara SP Senterpartiet lijaar@online.no 986 98 149
Audun Grødem 1. vara SV SV - Sosialistisk Venstreparti audungrdem@gmail.com 901 70 218
Therese Gjellestad Nundal 2. vara SV SV - Sosialistisk Venstreparti nundal_therese@live.no 473 71 819
Jan Erik Bratteli 3. vara SV SV - Sosialistisk Venstreparti janibralle@hotmail.com 958 25 056
Lars Fossåskaret 4. vara SV SV - Sosialistisk Venstreparti lars.fossaskaret@lyse.net 948 89 774
Sølve Hatteland 1. vara V Venstre soelve.hatteland@online.no 932 04 906
Ida Austigard Ødegård 2. vara V Venstre idaaoe@gmail.com 938 19 335
Hilde Nyman Rydningen 3. vara V Venstre hnr1997@me.com 986 88 622
Ragne Nyman-Apelset 4. vara V Venstre ragne_a@hotmail.com 400 46 339
Hallstein Høydalsvik 1. vara INP Industri- og Næringspartiet hallstein.h@lyse.net 975 72 675
Kjetil Krumsvik 2. vara INP Industri- og Næringspartiet
Ivar Thomsen 3. vara INP Industri- og Næringspartiet ivar.thomsen@lyse.net 905 31 425
Terje Kristensen 4. vara INP Industri- og Næringspartiet terje@cabinweb.no 907 54 330
Finn Edgar Engø 5. vara INP Industri- og Næringspartiet fiengoe@online.no 911 90 090
Irene Heng Lauvsnes
Ordfører
E-post
Telefon 91 61 10 67
Mobil 91 61 10 67