Jonsok 2 - Psykiatrisk bokollektiv

Jonsok 2 - Psykiatrisk bokollektiv

Strand kommune har omsorgsboliger spesielt tilrettelagt for mennesker med langvarige psykiske lidelser.

Strand kommune har 11 leiligheter som ligger på Jonsokberget og er døgnbemannet. Personalet tilbyr psykiatrisk sykepleie og praktisk bistand.  Vi har fokus på brukermedvirkning og tilrettelegger for mestring. Tjenestetilbudet vurderes individuelt i tett tverrfaglig samarbeid med andre tjenester som DPS, lege, tannlege eller NAV.

Egensøknad vurderes av et felles tiltaksteam i Strand kommune.

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder, Ida Valborg Steinsdatter Moen

Telefon: 47489446