Slå sammen eiendommer

Slå sammen eiendommer

Søk om å slå sammen to eller flere eiendommer

Hva får du?

Ved å slå sammen flere eiendommer til én kan du få en enklere og mer oversiktlig struktur på eiendommen, som for eksempel kan øke muligheten for utbygging. Heftelser og servitutter fra enkelteiendommer som slås sammen, vil hefte ved hele den sammenslåtte eiendommen.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

 • Eiendommene må ligge i samme kommune.
 • Eiendommene må ha samme hjemmelshaver.
 • Sammenslåingen må oppfylle matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43.
 • Sammenslåingen må ikke føre til prioritetskollisjon mellom panthaverne.

Hvordan søker du

 • Skriv søknaden

  I søknaden skal du oppgi alle eiendommene som skal slås sammen.

  • Alle hjemmelshaverne må fylle ut og skrive under på skjemaet
  • Fyll ut skjemaet «Krav til sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter», og send det til Plan og Forvaltning
  • Alle hjemmelshaverne må skrive under på skjemaet og oppgi fullt fødselsnummer/organisasjonsnummer.
  • Ved eventuell prioritetskollisjon må dette ryddes opp i.
    
  • Lever søknaden til oss per e-post, post eller ved oppmøte.
    

Hva skjer videre?

Du får svar innen 6 uker.

Artikkelliste

Tone Skaar
Oppmåling Delesaker
E-post
Telefon 45 61 62 92
Mobil 45 61 62 92

Adresse

Postadresse: Strand kommune, Postboks 115, 4126
JØRPELAND

Besøksadresse: Rådhusgaten 2

E-postadresse: postmottak@strand.kommune.no