Kommuneoverlege

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegens oppgaver er  hovedsakelig fordelt på tre områder:
- medisinskfaglig rådgiver for hele kommunen
- smittevern og helseberedskap
- miljørettet helsevern, i samarbeid med Rogaland brann og redning


I tillegg arbeider kommuneoverlegen med blant annet følgende:
- folkehelse
- rådgivning
- bekymringsmeldinger
- forvaltning av bl.a. legetjenesten
- kvalitetsutvikling
- helsetjenesteplanlegging
- medisinsk faglig oppfølging av helsetilbudet i
kommunen
- vedtak om tvungen legeundersøkelse etter lov om
psykisk helsevern

Rosie Lund
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 41 69 79 84