Brannvesenet

Brannvesen2015 - Klikk for stort bilde

Brannsjef Asgeir Gjerde, tlf. 48869454.

Brannvesenet er organisert i to avdelinger, beredskap og forebyggende.

Beredskapsavdelingen

Beredskapsavdelingen er innsatsstyrke ved branner, ulykker, akutt forurensing og andre akutte hendelser.

Styrken består av 20 ansatte, og er organisert i 4 vaktlag med dreiende vakt.

Vi har alltid minst 5 personer på vakt.

Brannstasjonen ligger på Grytnes, Jørpeland.

Vanlig aktivitet er 100 – 120 utrykninger hvert år.

Avdelingen ledes av brannsjef Asgeir Gjerde, tlf. 48869454.

 

Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling utfører brannforebyggende tilsyn, behandler saker etter Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, gjennomfører informasjonstiltak og veileder om brannforebygging, og har ansvar for feiing og tilsyn i boliger.

Avdelingen ledes av varabrannsjef Raymond Reianes, tlf. 40036258.