Brannvesenet

Fra og med 1.januar 2019 er det  Rogaland brann og redning IKS som har ansvar for brannvesen og feiing i Strand kommune.