Miljøfyrtårn

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Gjennom årlig rapportering vil vi få tilgang til klima og miljørapporter for alle sertifiserte virksomheter og statistikk for hele organisasjonen. Resertifisering skjer hvert tredje år.

Som et viktig ledd i å nå de strategiske målene definert i kommuneplan samfunnsdel for perioden 201-2035 vedtok Strand kommune den 24. februar 2021 å innføre miljøledelse med miljørevisjon og miljørapportering (Miljøfyrtårn) i alle sine virksomheter. Vi har valgt å legge Miljøfyrtårn i linjen. Dette betyr at det er kommunaldirektør og virksomhetsledere som er ansvarlig for ordningen og rapporteringen innenfor deres ansvarsområder.

Leila van Veen
Rådgiver
E-post
Telefon 51 74 30 10
Mobil 982 96 718