Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Gjennom årlig rapportering vil vi få tilgang til klima og miljørapporter for alle sertifiserte virksomheter og statistikk for hele organisasjonen. Resertifisering skjer hvert tredje år.

Som et viktig ledd i å nå de strategiske målene definert i kommuneplan samfunnsdel for perioden 2019-2035 vedtok Strand kommune den 24. februar 2021 å innføre miljøledelse med miljørevisjon og miljørapportering (Miljøfyrtårn) i alle sine virksomheter. Vi har valgt å legge Miljøfyrtårn i linjen. Dette betyr at det er kommunaldirektør og virksomhetsledere som er ansvarlig for ordningen og rapporteringen innenfor deres ansvarsområder.

Leila Raza van Veen
Rådgiver
E-post
Telefon 45 87 38 24
Mobil 98 29 67 18