Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Dersom du har ledsagerbevis, kan du ta med deg en ledsager gratis på en rekke kultur- og fritidsarrangementer. Du betaler inngangsbilletten, mens din ledsager slipper inn gratis.

Hva er ledsagerbevis?

Det er du som har ledsager som får tildelt ledsagerbeviset. Du bestemmer hvem som skal være ledsager, det behøver ikke være samme person fra gang til gang.

Hvor gjelder ledsagerbeviset?

De fleste kommuner i Rogaland har innført ledsagerbevisordningen.

Arrangører som aksepterer ordningen:

I kommunene
I de kommuner som har innført ordningen kan kortet benyttes på alle kommunale institusjoner som har inngangspenger, for eksempel svømmehall og kino. Kommunene stiller også vanligvis krav til foreninger, institusjoner og arrangører som mottar økonomisk støtte fra kommunen, at de skal akseptere ordningen med ledsagerbevis. I tillegg er det noen kommuner som har inngått avtale med private arrangører uten offentlig støtte.

I fylkene
Fylkeskommunen kan stille krav til institusjoner, arrangører og transportselskaper som mottar økonomisk støtte fra fylkeskommunen, at de skal akseptere ordningen med ledsagerbevis.

Nasjonalt
Ledsagerbevis aksepteres blant annet på Norges idrettsforbunds arrangementer, Riksteateret, Rikskonsertene og på kollektivtransport.

Kulturdepartementet har fastsatt som en regel om at alle som driver kulturformidling og som mottar økonomisk tilskudd fra dem, må akseptere ledsagerordning.

Ledsagerbevisordningen gjelder kun i Norge.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemmin
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Demens
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet

 

Hva koster det?

Det koster ikke noe å få ledsagerbevis. På arrangementer eller offentlig transport kjøper du billett til ordinær pris, men får ta med deg en ledsager gratis der ledsagerbevis aksepteres.

Slik søker du

Du trenger en uttalelse fra fastlege eller spesialist på at du har behov for ledsager for å kunne delta på aktiviteter i fritiden.

Logg inn i vårt elektroniske søknadsskjema. Skjemaet fylles ut og sendes inn elektronisk.
Du kan søke på vegne av deg selv, eller som foresatt/verge. Du logger på med din egen elektroniske ID.

Du må ha klart bilde og legeattest før du søker.

Bildet skal være av den som trenger ledsager. Dette og legeattest legger du ved i søknaden. Alternativt kan du ettersende bildet i posten til Strand kommune

Kontaktinformasjon ledsagerbevis

Tjenestekoordinator

Telefon 456 58 945