Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis skal sikre at personer med funksjonsnedsettelser med behov for bistand, gis samme mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet.

Ledsagerbevis er en dokumentasjon på behovet for en slik bistand. Ordningen vedtas og administreres av bostedskommunen, men er gyldig for hele landet de stedene ordningen aksepteres.

Ledsagerbeviset skal gi innehaverens ledsager billigere eller gratis adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer, deltakelse i frivillige lag og foreninger, samt offentlige transportmidler som innehaver ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand. 

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, virksomheter, arrangementer, bygninger, transportmidler mv. som aksepterer ordningen.

Virksomheter som godtar ledsagerbevis er oppfordret til å merke billettlukene og hjemmesider med «ledsagerbevis aksepteres». 

Skjema - Søknad om ledsagerbevis

Spørsmål kan rettes til Guri Fjelde tlf. 45658945