Tilskott til drenering av jordbruksareal

Fulldyrka jord med god dreneringstilstand er avgjerande for å få ein god avling med høg kvalitet på graset.

 

God drenering er også viktig for at jordbruket skal vera tilpassa eit endra klima med meir intens nedbør. Det blir gitt tilskot til tidligare grøfta jordbruksareal, fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite. Tilskotssats er 1000 kr/da ved systematisk grøfting, profilering eller omgraving.

 

Søknad om tilskott til drenering

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)