Strand Legevakt

Strand Legevakt

HUSK AT LEGEVAKTEN ER FOR ALLE, MEN IKKE FOR ALT

 • Ring 113 når det står om liv.
 • Kontakt fastlegen din først. Legevakt er for situasjoner som ikke kan vente til fastlegen i vanlig åpningstider.
 • Utenom fastlegens åpningstid kan du ringe legevakten hvis det er akutt og ikke kan vente.
 • Ikke ring legevakten om du er frisk!
 • Legevakt telefonen er døgnbemannet. I Strand kommune er det ikke tilstedevakt, dvs at legen må kalles inn etter vurdering av sykepleier. Derfor er det viktig at du ringer først!
Legevakten hjelper når det haster
 • Hvis det står om livet, skal du ringe 113.
 • Ring legevakten på telefon 116117 hvis det haster med å få hjelp med sykdom eller skader. Vi hjelper deg å vurdere om du skal komme til legevakten. Vi gir også råd og veiledning på telefonen.
 • I henhold til akuttmedisinforskriftens §13e tas det lydopptak av alle samtaler i legevaktens telefonsentral. Lydopptaket anses som en del av pasientens journal og oppbevares i tre år etter opptaksdato før det slettes. Opptaket slettes derimot ikke om det inngår i saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon av andre årsaker i henhold til akuttmedisinforskriftens §20.
Dette tar du med til legevakten
 • Legevakten har ikke tilgang til journalen din fra sykehuset, fastlegen eller andre.
 • Du som pasient må ha med legitimasjon, oversikt over faste medisiner, relevante medisinske papirer (rapporter fra sykehus eller lignende) og eventuelt frikort.
Når du kommer til legevakten
 • Kontakt personalet med en gang hvis du er kritisk skadd eller alvorlig syk.
 • Ellers venter du på venterom inntil du blir kalt inn av legen.
Betaling
 • Du må betale en egenandel for behandling ved legevakten. Du må også betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt.
 • For personer med frikort, barn under 16 år, personer som har førstegangstjeneste i militæret, og gravide som må ha konsultasjon i forbindelse med svangerskapet er selve konsultasjonen gratis. Du må likevel betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt.
 • Legevakten har betalingsautomat på venterommet.
 • Hvis du drar fra legevakten uten å betale sendes faktura i posten, om den sendes i posten vil det tilfalle et fakturagebyr.
 • Har du spørsmål vedrørende betaling/faktura ta kontakt med vår samarbeidspartner Convene på telefon 21 62 73 20 eller via kontaktskjema: Kontakt oss - Convene

Pasienter som får tilsyn av lege i ambulansen og kjøres direkte til sykehuset, får giro tilsendt i etterkant. Legen rykker ut sammen med ambulansen ved alvorlig sykdom eller ulykke.

Hjemmebesøk

Unntaksvis kan legen komme på hjemmebesøk. Dette er bare aktuelt hvis det vurderes som medisinsk nødvendig. På dagtid skal du kontakte fastlegen. 

Tilbakemelding og klager

Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du får, hører vi gjerne fra deg. Klagen bør være skriftlig. Send den på e-post til postmottak@strand.kommune.no
Du kan eventuelt klage til Statsforvalteren i Rogaland eller henvende deg til Pasientombudet.

Åpningstider

Legevakttelefonen 116117 betjenes hele døgnet.

Adresse

Jonsokberget 12

 4100 Jørpeland

Kart