Regler for tildeling av støtte til rusfrie arrangement og tiltak for ungdom 2018-2020

Årlige midler, kroner 100 000 til rusfrie arrangement for ungdom skal benyttes til

aktiviteter og tiltak. Tildeling skjer etter søknad og i samsvar med følgende regler:

 

 1. Tiltaket/arrangementet skal være åpne for alle ungdommer i aldersgruppa 13–18 år.
 2. Tiltakene/arrangementene skal være rusfrie og ha voksne ansvarlige.
 3. Arrangement og tiltak som er samarbeid/partnerskap mellom flere frivillige aktører, og rullerer over flere år, kan bli prioriterte.
 4. Tilskuddene kan benyttes til
  1. nye, gjerne nyskapende formidling/arrangement/aktiviteter eller
  2. eksisterende aktiviteter/arrangement.
 5. Det kan søkes om underskuddsgaranti for tiltak og arrangement som har begrenset varighet, eksempelvis kvelds- og helgearrangement.
 6. Det kan også søkes om støtte til utstyr dersom utstyret klart vil heve kvalitet og attraktivitet på arrangementet/tiltaket, men sosiale arrangement og tiltak prioriteres foran støtte til utstyr.
 7. Tilskuddene kan ikke benyttes som lønnsmidler.
 8. Søknadsfrist blir utlyst årlig i januar/februar. Krav er skriftlig søknad med arrangementsbeskrivelse og budsjett. Frist for innsending av regnskap med prosjektrapport er innen 1 måned etter at tiltaket er gjennomført. Midler som ikke er benyttet i samsvar med søknaden, skal tilbakebetales.
 9. Ungdomsrådet avgjør tildeling etter at kulturkontoret har innstilt for prioritering.

 

I tillegg går årlige midler på kr 100.000, til rusfrie arrangement og tiltak for ungdom i regi av ungdomsrådet. Kulturkontoret og ungdomsrådet samarbeider om disse arrangementene og tiltakene, men kan også bestille bestemte arrangement og tiltak fra andre aktører.

 

Tilskuddsreglene for rusfrie arrangement og tiltak for ungdom blir evaluert av ungdomsrådet og levekårsutvalget etter 2 år.

 

Let blant over 1500 tilskuddsordninger i Tilskuddsportalen

For å få brukernavn og passord til Tilskuddsportalen, ta kontakt med Frivilligsentralen på telefon 51743155 eller e-post heidi.ryghbowitz@strand.kommune.no 

Gå til kulturskulen si heimeside:

http://www.minskole.no/strandk

Kafe

Folkets Hus drives av kulturenheten i Strand Kommune og skal være et kulturhus, hovedsakelig for ungdom i alderen 13-19 år.

Torghuset inngang

"Torghuset" er et av kommunens største forsamlingslokaler med 237 faste sitteplasser.