Syn- og hørselskontakt

Syn- og hørselskontakt er et tilbud til innbyggere i Strand kommune eldre enn 18 år som har et syn- og/eller hørselstap som gir behov for hjelpemidler.

 

Syn- og hørselskontakt er en kommunal kontaktperson mot Nav Hjelpemiddelsentral, Rogaland i forhold til å få innvilget hjelpemidler.

For å få en kartlegging ift synshjelpemiddel må du ha en bekreftelse fra øyelege på at du er så sterkt svaksynt at du fyller kravet for at det kan søkes Nav Hjelpemiddelsentral om synshjelpemidler.

Høreapparat gir rett til hjelpemidler for hørselstap. Men det kan også søkes om hørselshjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral hvis du har et hørselstap, men ikke har høreapparat.

Syn- og hørselskontakten kan

  • Kartlegge behov, som oftest ved et besøk i hjemmet
  • Søke om hjelpemidler
  • Gi opplæring i hjelpemidler
Fant du det du lette etter?

Paula Johannesen

Sekretær
Telefon : 51 74 24 40
E-post :  

 

Kontakt

Fysioterapi og ergoterapitjeneste
Jonsokberget 4 B Postboks 115
4100 Jørpeland
E-post :
Telefon
: 51 74 24 40

Se også