Syn- og hørselskontakt

Syn- og hørselskontakt er et tilbud til innbyggere i Strand kommune eldre enn 18 år som har et syn- og/eller hørselstap som gir behov for hjelpemidler.

 

Syn- og hørselskontakt er en kommunal kontaktperson mot Nav Hjelpemiddelsentral, Rogaland i forhold til å få innvilget hjelpemidler.

For å få en kartlegging ift synshjelpemiddel må du ha en bekreftelse fra øyelege på at du er så sterkt svaksynt at du fyller kravet for at det kan søkes Nav Hjelpemiddelsentral om synshjelpemidler.

Høreapparat gir rett til hjelpemidler for hørselstap. Men det kan også søkes om hørselshjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral hvis du har et hørselstap, men ikke har høreapparat.

Syn- og hørselskontakten kan

  • Kartlegge behov, som oftest ved et besøk i hjemmet
  • Søke om hjelpemidler
  • Gi opplæring i hjelpemidler

Syn- og hørselskontakt i Strand er

Paula O. Johannesen
Fysio-/ergoterapiavd. og Hjelpemiddellager
Jonsokberget 4b
4100 Jørpeland

Tlf. 51742440
e-post: paula.johannesen@strand.kommune.no

 

Fant du det du lette etter?

Per Braaten

Virksomhetsleder
Telefon : 51 74 24 43
Mob: 980 05 811
E-post :  

 

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)

Se også