Syn- og hørselskontakt

Syn- og hørselskontakt

Syn- og hørselskontakt er et tilbud til innbyggere i Strand kommune eldre enn 18 år som har et syn- og/eller hørselstap som gir behov for hjelpemidler.

Hvem er vi?

Syn- og hørselskontakt Helene Kirkholm er en kommunal kontaktperson mot Nav Hjelpemiddelsentral, Rogaland i forhold til å få innvilget hjelpemidler.

Kontakt Helene Kirkholm på tlf 46898053 eller på mail helene.kirkholm@strand.kommune.no.

 

Hva kan vi hjelpe med?

Syn- og hørselskontakten kan

  • Kartlegge behov, som oftest ved et besøk i hjemmet
  • Søke om hjelpemidler
  • Gi opplæring i hjelpemidler

 

Synshjelpemidler

For å få en kartlegging ift. synshjelpemiddel må du ha en bekreftelse fra øyelege på at du er så sterkt svaksynt at du fyller kravet for at det kan søkes Nav Hjelpemiddelsentral om synshjelpemidler.

 

Hørselshjelpemidler

Høreapparat gir rett til hjelpemidler for hørselstap. Men det kan også søkes om hørselshjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral hvis du har et hørselstap, men ikke har høreapparat.

 

Treffe hørselhjelpen

Hørselhjelpen er å finne i kafeen på Tautunet, 1. mandag i måneden kl. 10.00-11.30. Den påfølgende tirsdagen på Jonsokberget, i møterom ved kafeteria kl. 9.30-11.30. Se annonse i Strandbuen fredagen før.

Hørselhjelpen er i regi av HLF Strand, du kan få hjelp til å skifte slanger, batterier og en del annet vedlikehold av høreapparater. Salg av batterier.

Adresse

Fysio-/ergoterapiavd. og Hjelpemiddellager,

Jonsokberget 4b,

4100 Jørpeland