Taksering

Taksering

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring, nybygg og andre endringer som har betydning for (utregning av) eiendomsskatten.

Takseringen av eiendommene tar utgangspunkt i offisiell informasjon om eiendommen som for eksempel

  • Bygningsnummer
  • Areal
  • adresse

Ut fra bygningstype og areal beregnes en maskinelt utregnet takst, også kalt sjablongtakst. Dette er en takst uten noen form for takstfaglig vurdering og må derfor justeres for flere forhold:

  • Først vurderes hvilken sone eiendommen ligger i.
  • Deretter gjøres en vurdering av indre og ytre faktor på eiendommen.
  • Indre faktor er forhold ved selve eiendommen som for eksempel alder og vedlikehold på bygningene, mens ytre faktor er lokale forhold rundt eiendommen som for eksempel beliggenheten.
  • I tillegg legges det på tomteverdien av eiendommen.
  • Når dette er gjort kan sjablongtaksten være uendret, litt endret eller mye endret.

Spørsmål?

Dersom du ønsker mer informasjon om denne utregningen på din eiendom, tar vi gjerne imot en henvendelse fra deg!

Omtaksering 2018 / 2019

Strand kommune gjennomførte en slik omtaksering i 2018. De nye takstene er gjeldende fra 2019. Hvert år i 10-års perioden takseres eiendommen på nytt hvis det har skjedd endringer på tomtestørrelse eller endring på bebyggelse.