FAMILIENS HUS

Velkommen til Familiens Hus!

Her finner du helsestasjon og forebyggende avdeling.

Alternativ til vold

ATV Stavanger et spesialisert lavterskeltilbud og du kan ta direkte kontakt med ATV uten å ha henvisning.

Kontaktperson i Strand: Kristin Fossdal tlf 51 74 21 89

Kommunale hjelpeinstanser bistår også med henvisning til ATV.

Mail: stavanger@atv-stiftelsen.no

Adresse: Valberggata 2, 4006 Stavanger

Telefon: 51 93 43 43 Telefontid 10.00-13.00 mandag-torsdag

Les om hele tilbudet her.

Barselgrupper

BARSELGRUPPER JØRPELAND VÅR 2021

 

Pga koronasituasjonen blir det ikke barselgrupper denne våren.

Normalt er det barselgrupper på helsestasjonen tirsdager i partallsuker kl. 13-14.

 

Helsestasjonen

På helsestasjonen finner du følgene tjenester:

 • Jordmortjeneste
 • Helsestasjon for barn
 • Vaksinasjoner
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom
 • Helsestasjon for videregående skole
 • Flyktningehelsetjeneste
 • Helsetjenester til asylsøkere
Forebyggende avdeling
 • Familieterapeut / familieveiledere
 • Oppvekstkoordinator / SLT-koordinator
 • "De utrolige årene" - foreldreveiledningskurs
 • Ungdomsteam
 • Ungdomslos
Jørpeland helsestasjon

Fjelltunveien 84

4100 Jørpeland

Tlf.nr. 51 74 21 80

Åpningstider: mandag - fredag 08.00-15.30

 

Telefontid:

mandag, torsdag og fredag 08.30-10.00 og 13.00-14.00

tirsdag og onsdag 08.30-14.30

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er en helsetjeneste for ungdom i alderen 13 til 20 år.

Sted: Jørpeland helsestasjon, Fjelltunvegen 84
Åpningstider: Torsdag kl 12.00-15.00 og Fredag kl 12.00-15.00
Telefon: 41432713

Du trenger ikke bestille time til helsesøster! Tilbudet er gratis. Vi som arbeider her har taushetsplikt.

Vi har samarbeid med skolelege, og kan ved behov, henvise videre til kommunepsykolog eller andre instanser.

Vi kan hjelpe deg!

Helsesøster kan gi råd og veiledning om fysisk, psykisk og seksuell helse

Du kan snakke med oss om ulike temaer som:

-Vanskelig livssituasjon - problemer hjemme, på skolen eller med venner

-Graviditet og graviditetstesting

-Prevensjon -resept på prevensjon, gratis kondomer

-Seksuelt overførbare infeksjoner- klamydiatest, plager i underlivet

-Rus, røyk og snus

-Stress, sorg, angst, depresjon

-Søvn

-Mat, ernæring og spiseforstyrrelser

-Vold og overgrep

- Mobbing, ensomhet, skolefravær