FAMILIENS HUS

Velkommen til Familiens Hus!

Her finner du helsestasjon og forebyggende avdeling.

Familiens hus

Alternativ til vold

ATV Stavanger et spesialisert lavterskeltilbud og du kan ta direkte kontakt med ATV uten å ha henvisning.

Kontaktperson i Strand: Kristin Fossdal tlf 51 74 21 89

Kommunale hjelpeinstanser bistår også med henvisning til ATV.

Mail: stavanger@atv-stiftelsen.no

Adresse: Valberggata 2, 4006 Stavanger

Telefon: 51 93 43 43 Telefontid 10.00-13.00 mandag-torsdag

Les om hele tilbudet her.

Barselgrupper

BARSELGRUPPER JØRPELAND HØSTEN 2018

Tilbud til foreldre med barn 0-5 mnd.

Fredag 24. august kl. 13-14 Barnesykdommer

Fredag 7. september kl. 13-14 Førstehjelp

Fredag 21. september kl. 13-14 Gråt som kommunikasjon

Fredag 5. oktober kl. 13-14 PPT

Fredag 19. oktober kl. 13-14 Fysioterapeut. Motorisk utvikling/bekkebunntrening

Fredag 2. november kl. 13-14 Forebyggende avdeling

Fredag 16. november kl. 13-14 Barnesykdommer

Fredag 30. november kl. 13-14 Førstehjelp

Fredag 14. desember kl. 13-14 PPT

Med forbehold om endringer

 

BARSELGRUPPE TAU HØSTEN 2018

Tilbud til foreldre med barn 0-5 mnd.

Onsdag 29. august kl. 13-14 Førstehjelp

Onsdag 12. september kl. 13-14 PPT

Onsdag 26. september kl. 13-14 Barnesykdommer

Onsdag 10. oktober kl. 13-14 Gråt som kommunikasjon

Onsdag 24. oktober kl. 13-14 Fysioterapeut. Motorisk utvikling/bekkenbunntrening

Onsdag 7. november kl. 13-14 Forebyggende avdeling

Onsdag 21. november kl. 13-14 Barnesykdommer

Onsdag 5. desember kl. 13-14 PPT

Onsdag 19. desember kl. 13-14 Førstehjelp

Med forbehold om endringer

Helsestasjonen

På helsestasjonen finner du følgene tjenester:

 • Jordmortjeneste
 • Helsestasjon for barn
 • Vaksinasjoner
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom
 • Helsestasjon for videregående skole
 • Flyktningehelsetjeneste
 • Helsetjenester til asylsøkere
Forebyggende avdeling
 • Familieterapeut / familieveiledere
 • Oppvekstkoordinator / SLT-koordinator
 • "De utrolige årene" - foreldreveiledningskurs
 • Ungdomsteam
 • Ungdomslos
Jørpeland helsestasjon

Fjelltunveien 84

4100 Jørpeland

Tlf.nr. 51 74 21 80

Åpningstider: mandag - fredag 08.00-15.30

 

Telefontid:

mandag, torsdag og fredag 08.30-10.00 og 13.00-14.00

tirsdag og onsdag 08.30-14.30

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er en helsetjeneste for ungdom i alderen 13 til 20 år.

Sted: Jørpeland helsestasjon, Fjelltunvegen 84
Åpningstider: Torsdag kl 12.00-15.00 og Fredag kl 12.00-15.00
Telefon: 41432713

Du trenger ikke bestille time til helsesøster! Tilbudet er gratis. Vi som arbeider her har taushetsplikt.

Vi har samarbeid med skolelege, og kan ved behov, henvise videre til kommunepsykolog eller andre instanser.

Vi kan hjelpe deg!

Helsesøster kan gi råd og veiledning om fysisk, psykisk og seksuell helse

Du kan snakke med oss om ulike temaer som:

-Vanskelig livssituasjon - problemer hjemme, på skolen eller med venner

-Graviditet og graviditetstesting

-Prevensjon -resept på prevensjon, gratis kondomer

-Seksuelt overførbare infeksjoner- klamydiatest, plager i underlivet

-Rus, røyk og snus

-Stress, sorg, angst, depresjon

-Søvn

-Mat, ernæring og spiseforstyrrelser

-Vold og overgrep

- Mobbing, ensomhet, skolefravær

 

Tilskudd til samliv, familie og foreldreveiledning

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte til kurs, åpne møter og veiledning generelt innenfor temaene samliv, familie- og foreldreveiledning.

 

Søknadsfrist 1. april.


Gå til søknadsskjema for tilskudd til samliv, familie og foreldreveiledning.

 

 

Kart