FAMILIENS HUS

FAMILIENS HUS

Velkommen til Familiens Hus!

Her finner du helsestasjon, herunder jordmor og skolehelsetjenesten, familieteam og ungteam.

Alternativ til vold

ATV Stavanger et spesialisert lavterskeltilbud og du kan ta direkte kontakt med ATV uten å ha henvisning.

Kommunale hjelpeinstanser bistår også med henvisning til ATV.

Mail: stavanger@atv-stiftelsen.no

Adresse: Valberggata 2, 4006 Stavanger

Telefon: 51 93 43 43 Telefontid 10.00-13.00 mandag-torsdag

Les om hele ATV tilbudet her.

Barselgrupper

Tilbud til foreldre/foresatte hvor de kan komme sammen for å utveksle erfaringer og bygge nettverk. Tilbudet er for de med barn i alderen 0-5 mnd og helsesøster leder gruppen.

Det blir ulike tema som blir tatt opp er:

 • samspill
 • motorisk utvikling
 • nettbruk
 • førstehjelp
 • introduksjon av fast føde
 • barnesykdommer
 • ulykkesforebygging
 • språkutviling
 • amming
 • forandringer etter fødsel, fødselsdepresjon, hormonsvingninger m.m.

 

Fysioterapeut - trening for mor og barnets motoriske utvikling

PPT - tidlig språkutvikling og samspill

Forebyggende avdling - informasjon om tilbudet og samspill 

 

Barselgrupper på Jørpeland helsestasjon tirsdag partallsuker kl 13-14 

 

Helsestasjonen

På helsestasjonen finner du følgene tjenester:

 • Jordmortjeneste
 • Helsestasjon for barn
 • Vaksinasjoner
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom
 • Helsestasjon for videregående skole
 • Fysioterapeut
 • Flyktninghelsetjeneste
 • Helsetjenester til asylsøkere
Familieteam (Forebyggende avdeling)
 • Familieterapeut / familieveiledere
 • "De utrolige årene" - foreldreveiledningskurs
 • Ungdomslos
Jørpeland helsestasjon

Fjelltunveien 84

4100 Jørpeland

Tlf.nr. 51 74 21 80

Åpningstider: mandag - fredag 08.00-15.00

 

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er en helsetjeneste for ungdom i alderen 13 til 20 år.

Sted: Jørpeland helsestasjon, Fjelltunvegen 84
Telefon 51 74 21 80

Helsesykepleier er til stede på ungdomsskolene og Strand videregående flere dager pr uke.

Du trenger ikke bestille time til helsesykepleier! Tilbudet er gratis. Vi som arbeider her har taushetsplikt.

Vi har samarbeid med skolelege, og kan ved behov, henvise videre til psykolog eller andre instanser.

Vi kan hjelpe deg!

Helsesykepleier kan gi råd og veiledning om fysisk, psykisk og seksuell helse

Du kan snakke med oss om ulike temaer som:

 • Vanskelig livssituasjon - problemer hjemme, på skolen eller med venner
 • Graviditet og graviditetstesting
 • Prevensjon -resept på prevensjon, gratis kondomer
 • Seksuelt overførbare infeksjoner- klamydiatest, plager i underlivet
 • Rus, røyk og snus
 • Stress, sorg, angst, depresjon
 • Søvn
 • Mat, ernæring og spiseforstyrrelser
 • Vold og overgrep
 • Mobbing, ensomhet, skolefravær