Skolehelsetjeneste for videregående skole

Tilbud til elever ved Strand videregående skole. Tilbudet er gratis. Helsesøster er på skolen mandag - torsdag kl. 08.30 - 14.00 

Helsesøster er tilstede på Strand videregående skole mandag - torsdag fra kl 08.30 til 14.00. Tilbudet er for alle som går på Strand videregående skole, uavhengig av hvilken kommune de tilhører.

 

Tilbudet er gratis og uten timebestilling.

 

Helsesøster har som formål å fremme en god ungdomshelse. Tilbudet består av individuelle konsultasjoner og helseopplysning i klasser. Helsesøster kan formidle kontakt videre til andre instanser.

 

Helsesøster har taushetsplikt.

 

Hos helsesøster kan du ta opp det du ønsker av små eller store ting. Du kan få veiledning/råd om blant annet:

  • Kosthold/fysisk aktivitet
  • Bekymring for venner/kjæreste/familie
  • Psykisk helse: ensomhet, depresjon, angst, sorg og kriser
  • Kjærlighet/seksualitet/prevensjon
  • Rus
  • Stress/søvnproblemer
  • Vold/overgrep
  •  

Du kan få time til helsesøster ved å henvende deg i kontortiden, ringe eller sende melding. Telefonnr: 414 32 713

Åpningstider

mandag - torsdag

kl. 08.30 - 14.00