Skolehelsetjeneste for videregående skole

Skolehelsetjeneste for videregående skole

Tilbud til elever ved Strand videregående skole. Tilbudet er gratis. Helsesykepleier er på Strand videregående skole 4 dager pr uke. 

Helsesykepleier er tilstede på Strand videregående skole mandager, tirsdager, onsdager og torsdager. Tilbudet er for alle som går på Strand videregående skole, uavhengig av hvilken kommune de tilhører.

 

Tilbudet er gratis og uten timebestilling.

 

Helsesykepleier har som formål å fremme en god ungdomshelse. Tilbudet består av individuelle konsultasjoner og helseopplysning i klasser. Helsesykepleier kan formidle kontakt videre til andre instanser.

 

Helsesykepleier har taushetsplikt.

 

Hos helsesykepleier kan du ta opp det du ønsker av små eller store ting. Du kan få veiledning/råd om blant annet:

  • Kosthold/fysisk aktivitet
  • Bekymring for venner/kjæreste/familie
  • Psykisk helse: ensomhet, depresjon, angst, sorg og kriser
  • Kjærlighet/seksualitet/prevensjon
  • Rus
  • Stress/søvnproblemer
  • Vold/overgrep
  •  

Du kan få time til helsesykepleier ved å henvende deg i kontortiden, ringe eller sende melding. Telefonnr: 414 32 713

Åpningstider

mandag - torsdag

kl. 08.30 - 14.00