Tau ungdomsskole

Tau ungdomsskole

Tau ungdomsskole ligger sentralt på Tau i tilknytning til det nye uteområdet «Superparken». Skolen mottar elever fra Nordre Strand Oppvekstsenter og Tau skole.

Visjonen til skolen er: Læring og trivsel for alle 


Skolen har et solid og godt arbeidsmiljø som har hovedfokus på å jobbe for at elevene skal ha et trygt og godt læringsmiljø.


Skolens utviklingsområder i perioden 2021-2025 er arbeid med Lesing i alle fag og Inkludering. Vi bruker metoden Lesson study i vårt utviklingsarbeid. 


Tau ungdomsskole er praksisskole for Universitet i Stavanger, og har studenter i praksis. Vi ser på dette som et viktig arbeid hvor vi gjensidig lærer av hverandre.


Tau ungdomsskole har et aktivt elevråd, og et godt system for kontakt med FAU. Det er viktig for skolen med brukermedvirkning. 
 

Monica Helgøy
virksomhetsleder
E-post
Telefon 91 78 22 07
Mobil 91 78 22 07

Adresse

Bedehusvegen 4

4120 Tau

Telefon: 51742770

Kart