Tau ungdomsskole

Tau ungdomsskole

Tau ungdomsskole ligger sentralt på Tau, i tilknytning til det nye uteområdet «Superparken». Skolen mottar elever fra Nordre Strand oppvekstsenter og Tau skole.

Visjonen til skolen er: Læring og trivsel for alle 

Skolen har et solid og godt arbeidsmiljø som har hovedfokus på å jobbe for at elevene skal ha et trygt og godt læringsmiljø.

Skolens utviklingsområder i perioden 2021-2025 er arbeid med Lesing i alle fag og Inkludering. Vi bruker metoden Lesson study i vårt utviklingsarbeid.  Skolen er en Dembraskole. 

Tau ungdomsskole er praksisskole for Universitet i Stavanger, og har studenter i praksis. Vi ser på dette som et viktig arbeid hvor vi gjensidig lærer av hverandre.

Tau ungdomsskole har et aktivt elevråd, og et godt system for kontakt med FAU. Det er viktig for skolen med brukermedvirkning. 

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder/rektor: Monica Helgøy

Samarbeid hjem-skole

FAU - Foreldrerådet sitt arbeidsutvalg 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlem av skolen sitt foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevene sitt læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Leder for FAU 2023/2024 er Kristin A. Ravndal. 

 

SU - Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende organ uten avgjøringsmyndighet. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og i noen tilfeller kan styringsoppgaver, driftsoppgaver og avgjøringsmyndighet delegeres fra kommunen til skolen.

I Samarbeidsutvalget er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre ansatte og to representanter fra kommunen, der rektor skal være den ene.

Foreldrerepresentantene skal, ifølge opplæringslova § 11-4, være fra FAU. Den ene representanten skal være FAU-lederen.

 

Foreldrerepresentanter: Kristin A. Ravndal og Line Helland

Skolen: rektor Monica Helgøy, lærer Einar Aspøy, lærer Kari Svendsen og sosialrådgiver Silje Rygh

Elevråd: Siljan Henriksen og Lily Eie

Politisk representant: Marcus Søyland

 

SMU - Skolemiljøutvalget


Representantene er de samme som i SU, med unntak av Einar Aspøy og Kari Svendsen. Foreldre og elever er i flertall.  

 

KFU - Kommunalt foreldreutvalg 
 

Alle skolene i Strand kommune har nylig startet opp et kommunalt FAU (KFU). KFU representerer alle foreldreutvalgene i kommunen, og det er leder og nestleder fra foreldreutvalgene som deltar. 

Referat fra KFU 6.12.23 (PDF, 63 kB)

 

Les mer om samarbeidet mellom skole og hjem her. 

Start og sluttid ved skolen

Mandag til fredag: 08.30 - 14.10

Skoleskyss

Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten at det tas hensyn til lengden på skoleveien.

Skolens kontaktperson vedrørende skoleskyss er Inger Johanne R. Andersen, e-post: Inger.Johanne.Andersen@strand.kommune.no

Les mer om skoleskyss her.

Her finner du de enkelte skoleskyssrutene. 

 

Helsesykepleier

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud, og har som mål å fremme elevenes psykiske, fysiske og sosiale helse. I løpet av skoleåret følger helsesykepleier et fast program for oppfølging av elever:

8 trinn: Tilbud om individuell helsesamtale til alle elever i tråd med nasjonalfaglige retningslinjer for skolehelsetjenesten. Tema for samtalen er fysisk, psykisk og seksuell helse, samt høyde og vekt.

9 trinn: Ingen faste kontakter, men elevene er velkomne til å ta kontakt ved behov

10 trinn: Tilbud om vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomylitt (boostrix polio), som er siste vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Helsesykepleier har åpen dør. Du trenger ikke å bestille time, det er bare å stikke innom. Du kan også ta kontakt på sms/ ringe eller sende mail dersom du ønsker det. Du kan snakke med helsesykepleier om det du ønsker, aktuelle tema kan være trivsel, venner, mobbing, søvn, mat, selvfølelse, prevensjon, seksualitet, ensomhet, rus, selvskading m.m. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Helsesykepleier samarbeider med skolelege, fysioterapeut og kommunepsykolog, og kan henvise videre ved behov.

Kontaktinfo:

Helsesykepleier Tove Merete Norland Tlf: 48 88 71 43  e-post: tove.merete.norland@strand.kommune.no  

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 08.30-14.00. 

Her kan du lese mer om skolehelsetjenesten i Strand kommune. 

Ukeplaner

Her vil du finne ukeplaner. 

Hvordan logge inn i IST?

Innlogging IST for foresatte

Som foresatt må du logge deg på via ID-Porten – husk å velge språk!

Innlogging IST for elever

Som elev må du logge deg på via FEIDE-konto – husk å velge språk

Innlogging IST for lærere


 

Monica Helgøy
virksomhetsleder
E-post
Telefon 91 78 22 07
Mobil 91 78 22 07

Adresse

Bedehusvegen 4

4120 Tau

Telefon: 51742770