Tau ungdomsskole

Tau ungdomsskole ligger på Tau. Skolen mottar elever fra Nordre Strand oppvekstsenter og Tau skule.

 

Motto til Tau ungdomsskole: LÆRING OG TRIVSEL FOR ALLE!

Hovedfokuset til skolen er kvalitet i elevenes læring gjennom å satse bevisst på arbeid med læringsmiljøet. Skolen forsøker å forbedre læringsmiljøet gjennom arbeid med tydelig klasseledelse, og fokus på vurdering og læringsstrategier. I tillegg legger vi stor vekt på samarbeid mellom hjem og skole.

Skolen skal fremstå med et tydelig system for håndtering av mobbing og uønsket atferd.

Bedehusveien 4 Tau

Halvard Aase
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 51 74 27 74
Mobil 975 09 401

Adresse

Bedehusveien 4 Tau

Kart