Kontakt

Fysioterapi og ergoterapitjeneste
Jonsokberget 4 B Postboks 115
4100 Jørpeland
E-post : per.braaten@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 24 40