Fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler, syn og hørsel