Jordbruksvegar

Etter ”Forskrift om planlegging og godkjenning av vegar til landbruksformål” må alle som skal bygge slike vegar søkje om løyve på førehand. Forskrifta gjeld både bil og traktorvegar.

Gilje på Idse - Klikk for stort bilde

 

Kva krevjast for å motta tenesta

Det kan stillast krav til linjeføring, teknisk utforming og miljøtilhøve til vegen.

 

Kva gjer kommunen

Søknadsskjema er å få hos kommunen. Kart med innteikna vegtrasè skal leggast ved søknaden. Søknaden vert sendt til kommunen. Traktorvegar og bilvegar handsamast som regel administrativt. Søknader om bilvegar skal sendes til høyring hjå Fylkesmannen og Fylkeskommunen før dei vert vedtatt.
Sakshandsamingstid er frå 5 til 10 veker avhengig av høyring. Høyringsinstansane skal ha minst 2 månads frist.

Signe Olaug Lono Erevik
Landbruk
E-post
Telefon 51 74 30 54
Mobil 482 67 412