Ferdsel på islagte vann

Ferdsel på islagte vann

Snøen på isen er nå smeltet og mye overvann gjør det vanskelig å ferdes trygt på isen.

Ferdsel på islagte vann - oppdatert 22. januar 2024

Vi vil vurdere nye målinger dersom det skulle dukke opp en ny langvarig kuldeperiode. 

Strand kommune måler isen på utvalgte vann i samarbeid med Norsk Folkehjelp Strand og Forsand. Vi kan aldri garantere at et vann er 100 prosent trygt, selv på vann hvor vi foretar måling. 

Her finner du gode råd for hvordan du kan ferdes trygt på islagte vann.

 • Når du går ut på islagte vann, gjør du det på eget ansvar. 
 • Sjekk våre nettsider for oppdateringer før du beveger deg ut på isen. 
 • Sjekk at isen er minimum 13 cm tykk.
 • Vær forsiktig og sjekk at isen er trygg før du går ut på den.
 • Følg isvettreglene.

Husk at selv om det kan være farer forbundet med å ferdes på isen, skal du ikke la dette ta fra deg lysten til å dra på skøytetur på islagte vann.

Sjekk isen for svakheter

Isen kan variere i tykkelse og styrke selv om det har vært kaldt en stund. Det kan være svake punkter på isen, som områder:

 • nær elveutløp og elveinnløp
 • ved odder og nes
 • langs myrer og siv, trange sund 
 • ved grunner

Isen påvirkes ikke bare av lufttemperaturen, men også av is-kvalitet, strømninger i vannet, omrøring av vannmassene, nedbør, snødekke, om det er forvinter eller ettervinter, samt hvor dypt og rent vannet er.

Isvettregler i kort versjon

 1. Ha respekt for isen.
 2. Ikke gå ut på is uten svømmeferdigheter.
 3. Husk skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr, spesielt ispigger, som bør være lett tilgjengelig.
 4. Gå flere i følge. Er dere mange, gå litt spredt.
 5. Hold deg på sikker is.
 6. Vær spesielt oppmerksom på snødekket is og årtidsendringer.
 7. Bruk alle sansene, lytt etter lyder i isen.
 8. Hvis du går igjennom isen, pust rolig og ikke få panikk.
 9. Hvis andre går gjennom isen, hold avstand.

Besøk https://www.varsom.no/is/isskolen/  for mer informasjon om isvettreglene og sikkerhet på is.

Isvettreglene er utarbeidet av Norges Livredningsselskap. 

Kjøretøy på islagte vann

Motorisert ferdsel på islagte vassdrag betyr at man bruker kjøretøy med motor på islagte vann. Strand kommune vil minne om at dette er i utgangspunktet forbudt. Det finnes lover og forskrifter som regulerer dette, som Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Politiet har ansvar for å kontrollere at bestemmelsene i motorferdselloven blir overholdt.