Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen i saker som angår barn og unge.

Mer informasjon om ungdomsråd fra regjeringen.no og KS E-ung

Ungdomsrådet kan ta opp saker som gjelder barn og unge, og skal bistå kommunen i saker hvor det er særlig påkrevd med kunnskap om unges spesielle behov. I saker av prinsipiell interesse skal ungdomsrådet få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen.

Rådet har seks møter i året. Møtene avholdes som regel i rådhuset på Jørpeland. Tidspunkt for møter, sakskart og protokoller finner du her.

Ungdomsrådet består av syv representanter med vararepresentanter. Medlemmer og varamedlemmer kommer fra Jørpeland ungdomsskole, Tau ungdomsskole, Strand videregående skole, KF-skolen og Tryggheim Strand.

Ungdomsrådet har følgende representanter 2022-2023:
Joel Nag, Tau ungdomsskole, leder
Oliwia Kumor, Strand videregående skole, nestleder
Aklilu Daniel Kubrom, Jørpeland ungdomsskole
Tuva Livastøl, Jørpeland ungdomsskole
Tobias Haug Jåsund, Strand videregående skole
Ronja Foss, Tau ungdomsskole
........, KF-skolen (ikke valgt ennå)

Vararepresentanter:
Strand videregående skole: Truls Barka
Jørpeland ungdomsskole: ....... (ikke valgt ennå)
Tau ungdomsskole: Vilje Sølvberg Ur og Thea Isabelle Hansen
Tryggheim Strand: ....... (ikke valgt ennå)