Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen i saker som angår barn og unge.

Mer informasjon om ungdomsråd fra regjeringen.no og KS E-ung

Ungdomsrådet kan ta opp saker som gjelder barn og unge, og skal bistå kommunen i saker hvor det er særlig påkrevd med kunnskap om unges spesielle behov. I saker av prinsipiell interesse skal ungdomsrådet få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen.

Rådet har seks møter i året. Møtene avholdes som regel i rådhuset på Jørpeland. Tidspunkt for møter, sakskart og protokoller finner du her.

Ungdomsrådet består av syv representanter med vararepresentanter. Medlemmer og varamedlemmer kommer fra Jørpeland ungdomsskole, Tau ungdomsskole, Strand videregående skole, KF-skolen og Tryggheim Strand.

Ungdomsrådet har følgende representanter 2021-2022:
Joel Nag, Tau ungdomsskole, leder
Alva Kvalvåg-Idsøe, Strand videregående skole, nestleder
Aklilu Daniel Kubrom, Jørpeland ungdomsskole
Tuva Livastøl, Jørpeland ungdomsskole
Herborg Litlatun, Strand videregående skole
Ronja Foss, Tau ungdomsskole
Sander Løge, Tryggheim Strand

Vararepresentanter:
Strand videregående skole: Noor Faraj og Hawi Dereje Hunde
Jørpeland ungdomsskole: Hans Martin Jensen
Tau ungdomsskole: Vilje Sølvberg Ur og Thea Isabelle Hansen
KF-skolen: Aksel Botnen