Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen i saker som angår barn og unge.

Ungdomsrådet kan ta opp saker som gjelder barn og unge, og skal bistå kommunen i saker hvor det er særlig påkrevd med kunnskap om unges spesielle behov. I saker av prinsipiell interesse skal ungdomsrådet få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen.

Rådet har seks møter i året. Møtene avholdes som regel i rådhuset på Jørpeland. Tidspunkt for møter, sakskart og protokoller finner du her.

Ungdomsrådet består av seks representanter med vararepresentanter. Det er Jørpeland ungdomsskole, Tau ungdomsskole og Strand videregående skole som velger 2 representanter/ vararepresentanter hver.

Ungdomsrådet har følgende representanter 2019-2020:
Julie Lendengen Mæhle, leder (Strand videregående skole)
Mathias Tuntland, nestleder (Strand videregående skole)
Othelia Mæhle (Jørpeland ungdomsskole)
Kadir Hassan Abanasha (Jørpeland ungdomsskole)
Siren Hidle (Tau ungdomsskole)
Herborg Litlatun (Tau ungdomsskole)

Vararepresentanter:
Strand videregående skole: Edda Bolme og Jonas Antonio V. Karender
Jørpeland ungdomsskole: Felicia Oseland og Patrick Heng
Tau ungdomsskole: Hanne Elise Vik og Ariana Salte

Mer informasjon om ungdomsråd fra regjeringen.no