Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen i saker som angår barn og unge.

Rådet har syv møter i året. Møtene avholdes i kommunestyresalen, Rådhusgata 7, 3. etasje, Jørpeland. Her finner du møteplan, sakskart og vedtak i møter i ungdomsrådet.  Møter i ungdomsrådet er åpne for publikum.

Rådet har skoleåret 2023-2024 syv medlemmer fra skolene i Strand.

Joel Nag er rådsleder og Nikolai Wollum er nestleder. 

Ungdomsrådet
Navn Rolle Skole
Joel Nag Leder Strand videregående skole
Nikolai Wollum Nestleder Strand videregående skole
Malene Hatteland Medlem Tau ungdomsskole
Vetle Soppeland Medlem Tau ungdomsskole
Elo Ordin Grammeltvedt Medlem Jørpeland ungdomsskole
Sara Wallin Idsal Medlem Jørpeland ungdomsskole
Nora Auestad Medlem KF-Skolen
Ingen valgt Medlem Tryggheim Strand
Mandius Tjøtta 1. varamedlem Strand videregående skole
Elias Østerhus 2. varamedlem Strand videregående skole
Adrian Bolsøy 1. varamedlem Tau ungdomsskole
Jonas Ravnås Lundbakk 2. varamedlem Tau ungdomsskole
Maja Vestskolgen 1. varamedlem Jørpeland ungdomsskole
Elise Christensen-Dørheim 2. varamedlem Jørpeland ungdomsskole
Emma Airin Engesvik Sunde Varamedlem KF-skolen

 

Kontaktperson for ungdomsrådet er Kristin Spørkel Gjerde, politisk sekretariat, kristin.gjerde@strand.kommune.no 

Mer informasjon om ungdomsråd i Veileder fra Barne-, ungdoms- og familiedepartementet.

Informasjon Hva er et ungdomsråd fra KS E-ung.