Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen i saker som angår barn og unge.

Ungdomsrådet kan ta opp saker som gjelder barn og unge, og skal bistå kommunen i saker hvor det er særlig påkrevd med kunnskap om unges spesielle behov. I saker av prinsipiell interesse skal ungdomsrådet få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen.

Rådet har seks møter i året. Møtene avholdes som regel i rådhuset på Jørpeland. Tidspunkt for møter, sakskart og protokoller finner du her.

Ungdomsrådet består av seks representanter med vararepresentanter. Det er Jørpeland ungdomsskole, Tau ungdomsskole og Strand videregående skole som velger 2 representanter/ vararepresentanter hver.

Ungdomsrådet har følgende representanter 2020-2021:
Othelia Mæhle, Jørpeland ungdomsskole, leder
Aklilu Daniel Kubrom, Jørpeland ungdomsskole
Julie Lendengen Mæhle, Strand videregående skole, nestleder
Edda Bolme, Strand videregående skole
Siren Hidle, Tau ungdomsskole
Frida Krumsvik Gauthun , Tau ungdomsskole

Vararepresentanter:
Strand videregående skole: Helene Mæland og Jonas Antonio V. Karender
Jørpeland ungdomsskole: Felicia Oseland og Patrick Heng
Tau ungdomsskole: Leon Veland, Tau ungdomsskoleog Ariana Salte

Mer informasjon om ungdomsråd fra regjeringen.no