Platting og terrasse

Platting og terrasse

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for eiendommen. Ved å bestille situasjonskart får du kart og bestemmelser som gjelder eiendommen din. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det for fritidseiendommer  normalt er en begrensning i hvor stor terrasse du kan bygge, og at en større terrasse utover det som er tillatt i plan vil kreve dispensasjon fra reguleringsplanen.

Du trenger ikke å søke dersom

 • Terrasse forbundet med bygning:
  Terrassen kan ha en høyde på inntil 1,0 meter fra eksisterende terreng, og kan ikke stikke lengre ut enn 4,0 meter fra bygningens yttervegg, også kalt fasadeliv. Terrassen kan ha et rekkverk på inntil 1,2 meter, men kan ikke være overbygd. Avstand til nabogrensen skal være minst 1,0 meter, men ofte må du ha større avstand grunnet byggegrenser eller andre begrensninger.
 • Plattinger på bakken:
  Skal du bygge en platting som ikke er høyere enn 0,5 meter over bakken? Da kan du bygge uten å søke, så lange kommunens planer ikke setter begrensninger. Du kan plassere plattingen helt inntil nabogrensa. Slike plattinger skal heller ikke medregnes i det arealet du har lov til å bygge på eiendommen din.

Veileder for unntatt søknadsplikt for terrasser og tilbygg

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Det kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

Du kan søke på egenhånd dersom

 • terrasse/platting er under 50 m²
 • verandaen er under 50  m² og bygges eller rives på enebolig, tomannsbolig og mindre rekkehus.
   

Søk på egenhånd

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • terrassen/plattingen er over 50 kvadratmeter.
 • du skal bygge eller rive en takterrasse.
 • du skal bygge eller rive en balkong.