Terrasse/platting, veranda eller balkong

Veranda er åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan være lukket.
 

Balkong er en utstikkende og åpen bygningsdel som er plassert foran en vindusdør på bygningens fasade. Den er omgitt av rekkverk og ikke understøttet.
 

Terrasse/platting er en konstruksjon for uteareal over bakkenivå, ofte med trapp til terrenget.

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for eiendommen. Ved å bestille situasjonskart får du kart og bestemmelser som gjelder eiendommen din. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det for fritidseiendommer  normalt er en begrensning i hvor stor terrasse du kan bygge, og at en større terrasse utover det som er tillatt i plan vil kreve dispensasjon fra reguleringsplanen.

 

Du trenger ikke å søke dersom

  • terrassen/plattingen er lavere enn 0,5 m over ferdig planert terreng.
  • veranda er inntil 15 m² bebygd eller bruksareal. Verandaen må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst 4 meter fra nabogrensen.
  • veranda er plassert med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei.

 

Du kan søke på egenhånd dersom

  • terrasse/platting er under 50 m²
  • verandaen er under 50  m² og bygges eller rives på enebolig, tomannsbolig og mindre rekkehus.
     

Søk på egenhånd

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • terrassen/plattingen er over 50 kvadratmeter.
  • du skal bygge eller rive en takterrasse.
  • du skal bygge eller rive en balkong.